Denne funktion er kun tilgængelig i visse versionsrelaterede moduler. Info / copyright

Produktbemærkninger

Område Funktionalitet Version
Indstillinger

Med undtagelse af forbindelsestypen "Kabel" kan visningen af forbindelseslisten nu konfigureres. Ved hjælp af en dialogboks, som du kan åbne via menupunkterne Indstillinger > Kolonner forbindelsesliste, kan du nemt og bekvemt sammensætte de nødvendige kolonner med de ønskede forbindelsesegenskaber pr. "Drag & Drop". Der er også muligt at foretage helt individuel tilpasning af forbindelsesegenskabernes rækkefølge til den pågældende fremstillingssituation via dialogboksen. Den indstillede kolonnekonfiguration kan også gemmes som skema og dermed åbnes efter behov ved senere installationsarbejde. Endvidere har du adgang til de nye forbindelsesegenskaber forbindelsestype og routingsrute.

V 2.9
Indstillinger

I indstillingerne til mærkningen af ledninger og slanger har du nu mulighed for at vælge mellem forskellige skilletegn til udskriftsdataene. Du kan vælge mellem tabulatoren, afsnitsmærket, blanktegnet og et brugerdefineret tegn.

V 2.9
Indstillinger Indstillingerne Enkeltvis og Sekventiel er blevet fjernet i installationsmetoden. Det er som standard muligt at redigere valgfri routingsforbindelser på forbindelseslisten. V 2.9
Indstillinger

Indstillingerne til installationsmetoden indeholder nu den nye funktion Wire Terminal. Indstillingen bevirker, at der vises et ekstra afkrydsningsfelt Indlæs "Wire Terminal"-fil i valgdialogboksen, når man åbner et projekt, som ved markering gør det muligt at indføje en CSV-fil med udvidede forbindelsesoplysninger i projektet. Denne funktionalitet er påkrævet, hvis ledningskonfektioneringsmaskinen Rittal Wire Terminal WT er integreret i din fremstillingsproces og du får adgang til de forkonfektionerede ledninger i maskinenes magasiner.

V 2.9
Åbn / fortsæt projekter

Når man åbner eller fortsætter et projekt, som har mere end et placeringsrum, vises der nu en valgdialogboks med en liste med alle de placeringsrum, der er i projektet. Markeres det ønskede placeringsrum, vises der et preview i højre side af dialogboksen på det montage-layout, der er i placeringsrummet. I preview-vinduet har du mulighed for at zoome eller at ændre blikvinklen på montage-layoutet i placeringsrummet ved at bevæge musen eller fingeren.

V 2.9
Åbn / fortsæt projekter

I forbindelse med fremstillingsprocessen med ledningskonfektioneringsautomaten Rittal Wire Terminal WT har man nu i EPLAN Smart Wiring mulighed for at indlæse yderligere nødvendige forbindelsesoplysninger fra maskin-softwaren. Derfor er dialogboksen Åbn projekt blevet udvidet med afkrydsningsfeltet Indlæs "Wire Terminal"-fil, som gør det muligt at indlæse en fil af typen *.CSV med de relevante data fra maskinen. Denne funktionalitet findes også i menuen Projekt under samme navn.

Læs mere

V 2.9
Åbn / fortsæt projekter Når man åbner projekter, vises der nu en statusbjælke med den aktuellen indlæsningsstatus for den indlæste projektfil. Derudover vises der oplysninger om statussen. Især ved omfattende projekter med lange indlæsningstider får du et overblik over, hvilken fase den aktuelle indlæsning befinder sig i. V 2.9
Forbindelsesliste

Ud over ledninger (enkeltledere) identificerer forbindelseslisten i EPLAN Smart Wiring nu også routingsforbindelser af typen Kabel, Lus og Slange, såfremt disse oplysninger er i den indlæste projektfil af typen *.EPDZ. Helt til venstre i forbindelseslistens toptekst finder du en ny trykknap, som gør det muligt at skifte mellem de ønskede forbindelsestyper. Ved betjening af trykknappen åbnes en menu, hvor du kan vælge den ønskede forbindelsestype. Forbindelsestyperne vises med følgende symboler i trykknappen:

Ledning (enkeltleder)

Kabel

Lus

Slange.

V 2.9

Forbindelsesliste

Filterfunktionaliteten til forbindelseslisten er ændret: Søge- og filterlinjen indeholder nu en trykknap med et filtersymbol . Når trykknappen betjenes, aktiveres filtermetoden. I denne metode vises der et filtersymbol i forbindelseslistens toptekst ved alle filtrerbare forbindelsesegenskaber, som anvendes til at vælge filterværdien og aktivere filteret.

Læs mere

V 2.9

3D-visning

Ved ændringen af et viewpoint på montage-layoutet i placeringsrummet via trykknappen udføres rotationen nu i 45°-trin. Derved understøttes også isometriske visninger af placeringsrummet.

V 2.9
3D-visning I hovedvisningen vises der nu et vertikalt rullepanel, så snart clipping-lags-metoden er aktiveret, og du ændrer visningsdybdelaget. Dermed får du også i hovedvisningen en orientering om, hvilken visningsdybder der i øjeblikket er indstillet, uden at du hele tiden skal holde øje med den røde streg i clipping-lags-visningen. V 2.9

Vi vil gerne lære af dig. For løbende at kunne optimere hjælpesystemet dokumenterer vi din adfærd med Google Analytics (Yderligere oplysninger og opt-out).