Denne funktion er kun tilgængelig i visse versionsrelaterede moduler. Info / copyright

Introduktion

EPLAN Smart Wiring er et browser-baseret Client-Server-program med en central web-server, som understøtter processen ved den manuelle installation af forbindelser i tavlen på effektiv vis.

Programmet giver dig som fabrikant adgang til forbindelsesoplysninger, som kommer fra planlægningen, i digital form. Her er softwaren i stand til at visualisere routingsruten for hver enkelt forbindelse, der skal installeres, fra kilden og til målet i tavlen som 3D-grafik, hvor der samtidig tages højde for forskellige forbindelsestyper som f.eks. Kabelforbindelser, Ledninger (enkeltledere), Lus og / eller Slanger.

Du starter med at bestemme, om du vil installere de viste routingsforbindelser individuelt eller i rækkefølge, hvorefter du router og monterer hver eneste reelle forbindelse i tavlen og efter hver installation tildeler statussen i programmet.

Da projektdataene stilles til rådighed på en central server, har flere fabrikanter på samme tid adgang til en projektdatafil – enten for på grundlag af et projekts at arbejde med flere (identiske) tavler, eller for at arbejde i fællesskab med en tavle.

Hvis der sker noget uventet under installationsarbejdet, kan du underrette din kollega eller konstruktøren via e-mail direkte fra programmet.

Hvis dit fremstillingsteam har en ansvarlig person, hvis opgave er at kontrollere hver enkelt routet forbindelse efter afslutningen af installationsarbejdet, indeholder EPLAN Smart Wiring muligheden for at aktivere en testmetode. I denne metode kan alle routede forbindelser markeres som korrekt eller forkert installeret.

Vi vil gerne lære af dig. For løbende at kunne optimere hjælpesystemet dokumenterer vi din adfærd med Google Analytics (Yderligere oplysninger og opt-out).