Denne funktion er kun tilgængelig i visse versionsrelaterede moduler. Info / copyright

Varianter af projektredigering

Takket være Client-Server-arkitekturen i EPLAN Smart Wiring, arkiveringen af projektdataene i en central arbejdsmappe samt genereringen af projektinstanser er der mulighed for forskellige varianter af projektredigeringen i et fremstillingsteam:

  • Du kan redigere en og samme projektfil i forskellige projektinstanser ved hjælp af flere fabrikanter.
  • Du kan fortsætte arbejdet ved allerede startede, men endnu ikke færdigredigerede projektinstanser.
  • Ved hjælp af flere fabrikanter kan du redigere en og samme projektinstans på samme tid.

Arbejde med forskellige projektinstanser i samme projektfil

Hvis I som fremstillingsteam eksempelvis har fået til opgave at installere forbindelser til flere identiske tavler i serie, indlæser hver enkelt den samme projektfil via menupunkterne Projekt > Åbn projekt og redigerer hver for sig den på denne måde genererede projektinstans.

Fortsæt redigering af projektinstanser

I relation til alle personer i fremstillingsteamet gemmes den seneste status for den senest redigerede projektinstans ved afslutningen af programmet eller ved skiftet til et andet projekt. Hvis du vil have adgang til en af disse gemte tilstande for at afslutte "dit" eller en kollegas projekt (eksempelvis hvis du arbejder i skiftehold), har du adgang til menupunkterne Projekt > Fortsæt projekt.

Arbejde med en og samme projektinstans (simultanmetode)

Hvis der skal installeres forbindelser for tavleopstillinger, mens det projekt, der skal redigeres, indeholder flere placeringsrum og flere tavler, eller hvis forbindelser for flere monteringsplader i en tavle skal installeres, så vælger en kollega i dit fremstillingsteam efter forudgående aftale menupunkterne Projekt > Åbn projekt. Alle andre kobler sig simultant på projektet via menupunkterne Projekt > Fortsæt projekt ved at vælge den samme projektinstans til redigering.

Vi vil gerne lære af dig. For løbende at kunne optimere hjælpesystemet dokumenterer vi din adfærd med Google Analytics (Yderligere oplysninger og opt-out).