Deze functionaliteit is alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Info / Copyright

Inleiding

EPLAN Smart Wiring is een browser-gebaseerde client-server-toepassing met een centrale web-server, die het proces van de handmatige installatie van verbindingen in de schakelkast op efficiënte wijze ondersteunt.

De toepassing stelt de uit de planning komende verbindingsinformatie in digitale vorm aan u ter beschikking. Daarbij is de software in staat om het routeringstraject van elke te installeren verbinding van de bron tot aan het doel in de schakelkast als 3D-grafische weergave te visualiseren, waarbij verschillende verbindingstypen zoals kabelverbindingen, draden (individuele ader), draadbruggen en / of slangen in acht worden genomen.

U bepaalt eerst of u de weergegeven routeringsverbindingen individueel of op volgorde wilt installeren, vervolgens routeert en monteert u de daadwerkelijke verbinding in de schakelkast en kent u na elke installatie de status in de toepassing toe.

Doordat de projectgegevens op een centrale server ter beschikking worden gesteld, hebben meerdere engineers gelijktijdig toegang tot het projectgegevensbestand - ofwel om op basis van een project aan meerdere (identieke) schakelkasten te werken of om gemeenschappelijk aan één schakelkast te werken.

Als er tijdens de installatiewerkzaamheden bijzonderheden optreden, dan kunt u uw collega's of de ontwerper vanuit de toepassing via e-mail hierover informeren.

Wanneer uw productieteam beschikt over een verantwoordelijk persoon, wiens taak het is om na afsluiting van de installatiewerkzaamheden elke gerouteerde verbinding te controleren, biedt EPLAN Smart Wiring de mogelijkheid om een controlemodus te activeren. In deze modus kunnen alle gerouteerde verbindingen als correct of onjuist geïnstalleerd worden aangeduid.

Wij willen van u leren. Om het Help-systeem continu te verbeteren, documenteren we uw gedrag met Google Analytics (Meer informatie & bezwaarmogelijkheden).