Deze functionaliteit is alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Info / Copyright

Varianten van de projectbewerking

Door de client-server-architectuur van EPLAN Smart Wiring, het opslaan van projectgegevens in een centrale werkdirectory en door het genereren van projectinstanties, zijn binnen een productieteam verschillende varianten van de projectbewerking mogelijk:

  • U kunt met meerdere engineers verschillende projectinstanties van een en hetzelfde projectbestand bewerken.
  • U kunt het werken aan reeds bewerkte maar nog niet gereed zijnde projectinstanties voortzetten.
  • U kunt met meerdere engineers simultaan een en dezelfde projectinstantie bewerken.

Werken met verschillende projectinstanties van een en hetzelfde projectbestand

Wanneer u bijvoorbeeld als productieteam de opdracht hebt gekregen om verbindingen van meerdere identieke schakelkasten in serieproductie te installeren, laadt elk van u hetzelfde projectbestand via de menuopdrachten Project > Project openen en bewerkt ieder voor zich de op deze manier gegenereerde projectinstantie.

Bewerking van projectinstanties voortzetten

Voor alle personen in het productieteam geldt dat bij het beëindigen van de toepassing of bij het wisselen naar een ander project altijd de laatste stand van de laatst bewerkte projectinstantie wordt opgeslagen. Wanneer u een van deze opgeslagen projectstanden wilt gebruiken om "uw" project of dat van een collega af te sluiten (bijvoorbeeld wanneer u in ploegendienst werkt), zijn hiervoor de menuopdrachten Project > Project voortzetten beschikbaar.

Werken met een en dezelfde projectinstantie (simultaan werken)

Wanneer er verbindingen van schakelkastmontages moeten worden geïnstalleerd, waarbij in het te bewerken project meerdere layoutruimtes of meerdere schakelkasten in een layoutruimte kunnen zijn opgenomen, of wanneer er verbindingen van meerdere montageplaten binnen een schakelkast moeten worden geïnstalleerd, kiest een collega van uw productieteam na overleg de menuopdrachten Project > Project openen. Alle anderen schakelen simultaan via de menuopdrachten Project > Project voortzetten het project in, door dezelfde projectinstantie voor bewerking te selecteren.

Wij willen van u leren. Om het Help-systeem continu te verbeteren, documenteren we uw gedrag met Google Analytics (Meer informatie & bezwaarmogelijkheden).