Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Widok 3D: Podstawy i funkcje

Widok 3DWidok 3D jest oddzielnym obszarem wyświetlania w EPLAN Smart Wiring. Jest on zawsze widoczny, gdy we wczytanym projekcie występują informacje 3D. jest oddzielnym obszarem wyświetlania w EPLAN Smart Wiring. Jest on zawsze widoczny, gdy w projekcie występują dane montażowe 3D. Ma to miejsce, gdy otworzysz lub będziesz kontynuował projekt EPLAN typu *.EPDZ. Widok 3D pojawia się po prawej stronie obok listy połączeń i umożliwia wgląd do zabudowy oraz połączeń trasy wybranego obszaru zabudowy.

Widoki częściowe w widoku 3D

Widok 3D jest podzielony na następujące widoki częściowe:

Porada

Rozmieszczenie danego widoku częściowego w widoku 3D przedstawiono na rysunku w rozdziale "Przyciski i elementy wskaźnikowe". Kliknij lub dotknij poszczególne obszary na grafice.

Widok główny

W zależności od tego, czy wybrałeś obszar zabudowy, szafę sterowniczą w obszarze zabudowy lub miejsce montażu w obrębie szafy sterowniczej i od tego, jaki stopień zbliżenia wybrałeś, w widoku głównym wyświetla się szczegółowy obraz odpowiedniej zabudowy, połączeń z wyznaczoną trasą oraz danych możliwości podłączenia do elementów źródłowych i docelowych. Przy elementach źródłowych i docelowych można wyświetlać dodatkowo informacje o przynależnym identyfikatorze aparatu. Ponadto istnienie możliwość wyświetlenia zadanej w projekcie ścieżki trasy każdego przedstawionego połączenia trasy.

Przegląd

Przegląd przedstawia cały obszar zabudowy w pomniejszonej formie. Dzięki temu podczas pracy w wycinku lub w powiększeniu widoczne jest, w jakim obszarze szafy sterowniczej lub systemu szeregowego szaf sterowniczych aktualnie się znajdujesz.

Widok warstw Clipping

EPLAN Smart Wiring oferuje możliwość wizualizacji również ukrytych elektrycznych i mechanicznych elementów w zabudowie. W tym celu można zdefiniować w obszarze zabudowy warstwę przejrzystości w kierunku Z, tzw. "warstwę Clipping". Ustawioną aktualnie warstwę Clipping można sprawdzić w "Widoku warstw Clipping". Ten widok szczegółowy przedstawia zabudowę w obszarze zabudowy (w odniesieniu do widoku standardowego) od góry, przy czym warstwa Clipping jest przedstawiona za pomocą przesuwnej czerwonej linii.Wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy zabudowy oraz połączenia trasu, które znajdują się poniżej czerwonej linii, EPLAN Smart Wiring ukrywa w widoku głównym, dzięki czemu widoczne są obiekty znajdujące się z tyłu.

Przyciski i elementy wskaźnikowe

Wewnątrz, poniżej i w widoku głównym dostępne są różne przyciski i elementy wskaźnikowe, ułatwiające orientację w obszarze zabudowy oraz służące do zoptymalizowania wizualizacji elementów i połączeń trasy. Kliknij lub dotknij tych elementów powierzchni na poniższej grafice, aby otrzymać skrócone informacje o poszczególnych funkcjach.

image/svg+xml

Zmiana widoku 3D obszaru zabudowy

Warunki ogólne

  • Otworzyłeś lub kontynuujesz projekt typu *.EPDZ.
  • Wybrano obszar zabudowy lub szafę sterowniczą w obszarze zabudowy. Lub wybrano miejsce montażu w obrębie szafy sterowniczej.
  • W widoku 3D wyświetla się odpowiednia zabudowa w obszarze zabudowy.

Zmień obszary zabudowy

Jeżeli został otwarty lub jest kontynuowany projekt typu *.EPDZ, który obejmuje kilka obszarów zabudowy, zostanie to zasygnalizowane na podstawie białych strzałek w czerwonym polu przy dolnej krawędzi widoku 3D.

Jeżeli klikniesz lub dotkniesz strzałek, możesz zmienić obszar zabudowy oraz przynależną listę połączeń.

Przegląd

Widok warstw Clipping

Widok główny

Wybór obszaru zabudowy

Tryb przejrzystości

Blokuj kąt spojrzenia / odblokuj

Wybór obiektu możliwy / niemożliwy

Obróć kąt spojrzenia

Przesuń widok zabudowy

Czarne tło

Białe tło

Powiększ widok.

Powiększ widok

Zmień punkt obserwacji (w krokach co 90°)

Tryb pełnoekranowy