Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Zmiana widoku 3D obszaru zabudowy

Widok otwartego obszaru zabudowy można zmieniać przy pomocy różnych funkcji.

Warunki:

Zobacz również