Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Okno dialogowe Sortowanie stron - <Rodzaj zestawienia>

W tym oknie dialogowym należy określić sortowanie stron zestawień. Sortowanie stron definiuje, dla których warstw oznaczeń struktury strony podczas zestawiania mają być generowane grupy zestawień. Istnieje również możliwość wygenerowania grupa zestawień w zależności od właściwości symbolu graficznego Grupa wyjściowa.

Wskazówka:

Dostępne rodzaje sortowania stron zależą od rodzaju zestawienia. W przypadku rodzaju zestawienia "Dokumentacja formularza" dostępne jest np. wyłącznie sortowanie stron Cały.

Przegląd najważniejszych elementów okna dialogowego:

Sortuj wg / w:

W liście rozwijanej określa się rodzaj sortowania stron.

Tabela Struktura / Wartość:

Jeśli w jednym z pól "Funkcjonalne przyporządkowanie", "Urządzenie", ... aktywne jest pole wyboru, to dla każdej warstwy oznaczenia struktury danego bloku oznaczenia (np. przyporządkowanie funkcjonalne) każdorazowo generowana jest własna grupa zestawień. Głębokość struktury można przy tym zdefiniować za pomocą rozwijanej listy kolumny Wartość: dostępne są tutaj do wyboru wpisy "Całkowicie" i, jeśli istnieje, "Oznaczenie główne" oraz "Identyfikator podrzędny". Nie ma możliwości tworzenia kombinacji tego ustawienia z ustawieniem Grupa wyjściowa. W przypadku zestawień odnoszących się do funkcji dodatkowo nie jest dostępne ustawienie Cały.

Użyj źródła / celu:

To pole wyboru można aktywować tylko dla planów kabli, przeglądów kabli, planów podłączeń kabla i list połączeń.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to do sortowania stron nie są używane identyfikatory kabli, lecz identyfikatory źródeł i celów. Kable, których źródło i cel mają różne oznaczenia struktury (jak np. miejsca montażu), są wyprowadzane w kilku oznaczeniach struktur.

Użyj plasowania:

Gdy to pole jest aktywne, podczas generowania zestawienia zasobów w różnych strukturach projektu nie są uwzględniane oznaczenia struktury zasobów, lecz oznaczenia struktury strony, na których są one plasowane.

Zobacz również