Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

EPLAN Fluid: Zarządzanie artykułami

Zarządzanie danymi głównymi jest istotne zwłaszcza dla planowania dostaw i wymiany danych. Zarządzanie artykułami umożliwia:

Zasoby danych są przy tym zarządzane w bazie danych Microsoft Access lub w bazie danych serwera SQL i aktualnie wybrane dane są wskazywane w tytule okna dialogowego Zarządzanie artykułami.

Zobacz również