Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Wstaw ramkę schematu wierceń

Rysunek DXF / DWG może zawierać kilka schematów wierceń. Elementy graficzne rysunku, które powinny należeć do schematu wierceń, mogą być zdefiniowane przez użytkownika za pomocą ramek schematu wierceń. Ramka schematu wierceń wyświetla się analogicznie do skrzynki makra. Warunkiem wygenerowania schematów wierceń jest przyporządkowanie obiektów do określonych warstw EPLAN.

Wstawianie ramek schematu wierceń jest możliwe wyłącznie w projekcie makr.

Warunki:

 1. Wybierz punkty menu Wstaw > Box / Przyłącze / Płyta montażowa > Ramka schematu wierceń.
 2. Obrysuj zakres wyboru z otworami przeznaczonymi do schematu wierceń za pomocą prostokąta lub wielolinii.

  Wszystkie obiekty, których otaczający prostokąt znajduje się wewnątrz prostokątnej ramki schematu wierceń, należą do ramki schematu wierceń.

  Punkt zerowy generowanego schematu wierceń znajduje się po lewej stronie u dołu.
 3. Porada

  Podczas generowania schematu wierceń wszystkie obliczenia pozycji i odstępów uczestniczących obiektów odnoszą się do punktu zerowego ramki schematu wierceń. Pozycja punktu zerowego w ramce schematu wierceń określa pozycję punktu zerowego w generowanym schemacie wierceń. Wykorzystaj punkt menu kontekstowego Przesuń punkt zerowy, by zmienić pozycję punktu zerowego i ustawić w ten sposób żądane odstępu pierwszego i wszystkich następnym otworów w schemacie wierceń.

 1. W zakładce Ramka schematu wierceń okna właściwości podaj nazwę generowanego schematu wierceń oraz opis.
 2. Kliknij przycisk [...] w polu Podkatalog dla konturu (Dane NC) i wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pliki *.fc1, wygenerowane automatycznie podczas generowania schematu wierceń.
 3. Kliknij przycisk [OK].
 4. W razie potrzeby możesz zmienić pozycję punktu zerowego za pomocą punktu menu kontekstowego Przesuń punkt zerowy.
 5. Przypisz do ramki schematu wierceń pozostałe otwory za pomocą punktu menu kontekstowego Przypisz obiekty do ramki schematu wierceń.

Porada:

Ramki schematu wierceń można narysować za pomocą symbolu BB2 również jako wielolinie. W tym celu należy wybrać symbol w oknie dialogowym Wybór symbolu i klikając lewym przyciskiem myszy na schemat określić punkt początkowy ramki. Po określeniu wszystkich pozostałych punktów można zakończyć akcję poprzez punkt menu kontekstowego Zamknij wielolinię.

Zobacz również