Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Wstaw odcinki

Odcinki to wielkości zadane wprowadzone automatycznie lub ręcznie, wzdłuż których można wyznaczać trasy połączeń. Odcinki przedstawiane są graficznie za pomocą niebieskich linii z punktami uchwytu w punkcie początkowym, końcowym i środkowym.

Odcinki automatyczne generowane są podczas wykonywania akcji Generuj sieć odcinkową na podstawie uplasowanych koryt kablowych, obszarów trasy i wycięć na okablowanie.

Odcinki ręczne nie są związane z korytami kablowymi itp.:

 1. Wybierz punkty menu Wstaw > Odcinek.

  W pasku stanu wyświetlane jest żądanie "Punkt początkowy odcinka".
 2. Przesuń kursor w pobliże istniejącego końca odcinka.

  Zostanie uchwycony koniec istniejącego odcinka.
 3. Uplasuj punkt początkowy, klikając uchwycony punkt.

  W pasku stanu wyświetlane jest żądanie "Punkt końcowy odcinka".
 4. Poprowadź odcinek w żądanym kierunku, tak jak linię.
 5. Uplasuj punkt końcowy w dowolnym miejscu lub poprzez uchwycenie innego punktu przy innym odcinku.

  Odcinek ręczny zostanie wyświetlony w obszarze zabudowy.

  Tak samo, jak przy wielolinii, punkt końcowy ostatniego odcinka stanowi punkt początkowy kolejnego odcinka. Funkcja pozostaje aktywna do momentu zakończenia akcji za pomocą klawisza [Esc] lub punktu menu kontekstowego Anuluj akcję.

Porada:

Jeżeli punkt końcowy plasowanego odcinka leży na oddalonym przestrzennie elemencie (np. na tylnej ścianie drzwi), wówczas w celu prawidłowego rozpoznania zmiany kierunku i celu odcinka w prezentacji 3D podczas plasowania należy użyć funkcji Obróć kąt spojrzenia lub zmienić punkt obserwacji 3D.

Zobacz również