Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Åtgärd: XPamsDeviceSelectionAction


Parametrar

Beskrivning

PROJECTNAME

Projektnamn med fullständig filväg (tillval). Om det angivna projektet inte är öppet öppnas det automatiskt av åtgärden och stängs sedan igen.
Det valda projektet används utan inmatning om åtgärden öppnas via användargränssnittet (t.ex. via ett skript eller verktygsfältet). Vid öppning i Windows-kommandoraden måste PROJECTNAME fastställas eller ProjectAction måste användas innan. I annat fall visas ett systemmeddelande.

MODE

Tillval: Läge. Tillgängliga lägen är:

  • selectDevice (förinställt värde): Väljer en ny apparat för de befintliga objekten. Samtidigt raderas alla apparatdata inkl. artikelreferensdata och tilldelas på nytt motsvarande apparatvalet.
  • updateDevice: Uppdaterar endast apparatdatauppgifterna för de befintliga objektens artiklar. Artikelnumren och artikelreferensdatauppgifterna förblir kvar. Funktionaliteten motsvarar menypunkten Uppdatera apparatdata i stycklistenavigatorn.