Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

EPLAN Fluid: Fluidfunktionernas anslutningslogik

Förutom fastställandet av anslutningslogiken är följande egenskaper av betydelse för fluidfunktioner:

Dessa egenskaper kan redigera i dialogen Anslutningslogik. (Klicka på [Logik] i registerkortet Symbol- / funktionsdata för dialogen Egenskaper <...>.)

Anslutningstyp för fluidfunktioner

Vid anslutningar av fluidfunktioner finns anslutningstyperna "fluid" "intern" och "direktanslutning" att välja på. "Intern" och "Direktanslutning" är avsedda särskilt för ledningsfördelare och -förbindare, om de är beståndsdelar av ventilgrupper.

Vid skapandet av fluidförbindningar är anslutningstypen nödvändig. Fluidspecifika inre förbindningstabeller, t.ex. slang- eller rörläggningslistor, kan utvärderas och matas ut via anslutningstypen "Fluid" som ställs in automatiskt när en fluidfunktion skapas eller placeras. Då kontrollerar programmet dessutom området för motsvarande funktioner och den i inställningarna inmatade standardfunktionsdefinitionen för förbindningen. Om en förbindning dessutom har en förbindningsdefinitionspunkt, då övertas funktionsdefinitionen av denna för förbindningsgenereringen.

Tryck- / styrningsanslutning för fluidfunktioner

För fluidfunktionernas anslutningar kan olika värden i form av ledningstyper fastställas med hjälp av egenskapen Tryck- / styrningsanslutning.

Följande optioner kan väljas:

Anslutningarna lämnar ledningstypen automatiskt vidare till förbindningen, så snart förbindningens egenskap Tryck- / styrningsanslutning (via en förbindningsdefinitionspunkt) har fått värdet "Odefinierad".

Med hjälp av en testkörning (klassen "Förbindningar") kan dessutom fastställas, om funktionsanslutningarnas ledningstyper passar ihop. Om uppgifterna är motstridiga, t.ex. om en spilloljeledning är förbunden med en styrledning, visas ett motsvarande meddelande i meddelandehanteringen.

Om inre förbindningstabeller ska matas ut kan egenskapen Tryck- / styrningsanslutning fastställas som sorteringskriterium.

Signaltyp för fluidfunktioner

För fluidfunktioner kan via egenskapen Signaltyp fastställas, om en anslutning är en tryck- eller suganslutning eller om den är odefinierad.

Se också