Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Dialog export NC-Steinhauer

I denna dialog fastställs inställningarna för exporten av NC-data i formatet "Steinhauer".

Överblick över de viktigaste dialogelementen:

Maskin:

Med i leveransen finns maskindefinitionen med namnet "Standard". Om du har definierat andra scheman i företagsinställningarna kan du välja ytterligare maskindefinitioner på drop-down-listan.

Knappen [...] öppnar dialogen Inställningar: NC-export Steinhauer, där du kan ändra schemats inställningar eller definiera ett nytt schema.

Utdatamapp:

I detta fält anges minnesplatsen. Här har mappen, som har fastställts i användarinställningarna för exporten NC-Steinhauer, förvalts.

Via kontextmenypunkten Infoga sökvägsvariabel skapar du en länk till dialogen Välj sökvägsvariabel, där du kan överta en av de tillgängliga sökvägsvariablerna.

Målfil:

Detta fält är endast aktivt om valet innehåller objekt som kan exporteras (t.ex. en monteringsplatta). Du kan här mata in namnet på CNC-filen som ska genereras eller välja den med [...] i dialogen Spara som. Om flera filer skapas är fältet deaktiverat och villkoren för generering av filnamnet och underkatalogerna, som har definierats i schemat gäller.

Använd på hela projektet:

Om denna kryssruta är aktiverad utökas den aktuella markeringen till alla NC-relevanta monteringsytor i projektet.

Om kryssrutan är deaktiverad exporteras endast NC-relevanta monteringsytor för markerade komponenter.

Om redan ett enskilt projekt har markerats (och inget filter har ställts in) är kryssrutan automatiskt aktiverad och grå. Denna inställning kan då inte längre ändras.

Se också