Bu fonksiyon sadece belirli modül paketlerinde mevcuttur. Bilgi / telif hakkı

Sürüm notları

Alan Fonksiyon Sürüm
Ayarlar

"Kablo" bağlantı tipi istisna olmak kaydıyla artık bağlantı listesinin gösterimi yapılandırılabilir. Ayarlar > Bağlantı listesinin sütunları menü öğeleri aracılığıyla çağırabileceğiniz bir iletişim kutusu aracılığıyla, istenen bağlantı özelliklerinin yer aldığı ihtiyaç duyulan sütunlar, "Sürükle ve Bırak" yöntemiyle rahatça bir araya getirilebilir ve görüntülenebilir. Bağlantı özelliklerinin sırası da tamamen bir özelleştirilmiş şekilde iletişim kutusu aracılığıyla ilgili üretim durumuna uyarlanabilir. Ayrıca, ayarlanan sütun yapılandırması şema olarak kaydedilebilir ve bu sayede gerektiğinde sonraki kurulum çalışmalarında çağrılabilir. Ayrıca yeni bağlantı özellikleri olarak bağlantı tipi ve döşeme yolu kullanımınıza sunulmuştur.

V 2.9
Ayarlar

Tellerin ve hortumların etiketlenmesiyle ilgili ayarlarda artık çıktı verileri için çeşitli ayırma işaretleri arasından seçim yapma olanağından faydalanabilirsiniz. Seçenekler arasında sekme, paragraf işareti, boşluk karakteri ve kullanıcı tanımlı bir karakter seçime sunulur.

V 2.9
Ayarlar Kurulum modunda Tek ve Sıralı ayarları kaldırıldı. Varsayılan olarak, bağlantı listesinin istenen döşeme bağlantılarını düzenlemek mümkün. V 2.9
Ayarlar

Kurulum moduyla ilgili ayarlarda şimdi yeni Wire Terminal seçeneği mevcut. Bu ayar, bir proje açılırken seçim iletişim kutusunda ek "Wire Terminal" dosyası yükle onay kutusunun görüntülenmesini sağlar ve bu onay kutusu etkinleştirildiğinde, genişletilmiş bağlantı bilgileriyle birlikte bir CSV dosyasının projeye dahil edilmesine olanak sağlar. Bu fonksiyon, üretim prosesinize Rittal Wire Terminal WT tam otomatik tel üretim makinesini entegre ettiğiniz ve önceden üretilen tellerin, makinenin magazinlerinde hazır hale getirildiği durumlarda gereklidir.

V 2.9
Projelerin açılması / projelerin devam ettirilmesi

Birden çok montaj alanına sahip bir proje açılırken veya devam ettirilirken, artık, projede bulunan tüm montaj alanlarının bir listesini içeren bir seçim iletişim kutusu görüntüleniyor. İstenen montaj alanı işaretlenirse, iletişim kutusunun sağ tarafında, montaj alanında bulunan montaj düzenine ait bir önizleme görüntüleniyor. Önizleme penceresinde, görüntüyü yakınlaştırmak veya montaj alanındaki montaj düzenine bakış açısını fareyle veya parmakla yapılan hareketler aracılığıyla değiştirmek mümkündür.

V 2.9
Projelerin açılması / projelerin devam ettirilmesi

Rittal Wire Terminal WT tam otomatik tel üretim makinesiyle gerçekleştirilen üretim prosesi için, EPLAN Smart Wiring'de, makine yazılımından diğer gerekli bağlantı bilgilerini yüklemek mümkündür. Bunun için, Projeyi aç iletişim kutusuna, ilgili verileri içeren *.CSV tipindeki bir dosyanın makineden yüklenmesine olanak sağlayan "Wire Terminal" dosyasını yükle onay kutusu eklendi. Bu fonksiyon, Proje menüsündeki aynı adlı menü öğesi aracılığıyla da kullanıma sunulmuştur.

Daha fazlasını oku

V 2.9
Projelerin açılması / projelerin devam ettirilmesi Projeler açılırken, artık bir ilerleme çubuğu, yüklenen proje dosyasının güncel yükleme durumunu gösteriyor. Ek olarak, ilerlemeyle ilgili bilgiler görüntüleniyor. Özellikle yüklenmesi uzun süren kapsamlı projelerde, güncel yükleme işleminin hangi aşamada bulunduğuyla ilgili bir genel bakış sunuluyor. V 2.9
Bağlantı listesi

EPLAN Smart Wiring'deki bağlantı listesi, tellerin (tek damarlar) yanı sıra artık, ilgili bilgilerin *.EPDZ tipindeki proje dosyasında mevcut olması durumunda Kablo, Tel köprü ve Hortum tipindeki döşeme bağlantılarını da tanıyor. İstenen bağlantı tipleri arasında geçiş yapmak için, bağlantı listesine ait başlık satırının en solunda yeni bir buton kullanımınıza sunulmuştur. Bu butona basıldığında, istediğiniz bağlantı tipini seçmek için kullanabileceğiniz bir menü açılır. Bağlantı tipleri, butonda aşağıdaki semboller aracılığıyla gösterilir:

Tel (tek damar)

Kablo

Tel köprü

Hortum.

V 2.9

Bağlantı listesi

Bağlantı listesinin filtreleme fonksiyonu değişti: Arama ve filtreleme çubuğunda artık filtre sembolünü içeren bir buton mevcut. Bu butona basıldığında önce filtre modu etkinleştirilir. Bu modda, filtrelenebilir tüm bağlantı özelliklerindeki bağlantı listesinin başlık satırında, filtre değerini seçmek ve filtreyi uygulamak için kullanılabilen bir filtre sembolü görüntülenir.

Daha fazlasını oku

V 2.9

3D görünümü

Montaj alanındaki montaj düzenine bakış noktası değiştirilirken, butonu aracılığıyla dönüşler artık 45°'lik adımlarla gerçekleştiriliyor. Bu sayede, artık montaj alanının izometrik görünümleri de destekleniyor.

V 2.9
3D görünümü Ana görünümde, kırpma seviyeleri modu etkinleştirilmişse ve görüş derinliği seviyesini değiştirseniz artık dikey bir kaydırma çubuğu görüntüleniyor. Bu sayede, ana görünümde de sürekli olarak kırpma seviyeleri görünümündeki kırmızı çizgiyi takip etmek zorunda kalmadan o an için hangi görüş derinliğinin ayarlandığı konusunda bir oryantasyona sahip olacaksınız. V 2.9

Sizden öğrenmek istiyoruz. Yardım sistemini sürekli iyileştirmek için, kullanım tutumunuzu Google Analytics ile belgeliyoruz (Diğer bilgiler ve itiraz olanakları).