Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

EPLAN Data Portal

Datový portál EPLAN Data Portal slouží jako výměnný portál mezi výrobci součástí a projektanty oboru elektrotechniky. Datový portál poskytuje kmenová data různých výrobců ke stažení. Kromě alfanumerických dat artiklů tato kmenová data obsahují mj. též makra schémat zapojení, vícejazyčné informace o artiklech, obrázky náhledů, dokumenty atd. Data se při stažení začlení přímo do platformy EPLAN.

Data Portal je k dispozici v následujících variantách programu platformy EPLAN:

Přístup k EPLAN Data Portal získají všichni zákazníci firmy EPLAN, kteří se v portálu přihlásili jako uživatelé. Všechny funkce portálu však mohou využívat pouze zákazníci společnosti EPLAN, kteří disponují příslušnou licencí. V závislosti na licenci jsou k dispozici následující funkce:

Přístupové oprávnění

Význam

-

Bez oprávnění, účet je uzavřen.

Přístup s oprávněním Host

Hledání v zásobníku dat, při přihlášení v prohlížeči je možné stažení obchodních dat a dat DXF.

EPLAN Data Portal

Hledání v zásobníku dat s možností stahování dat.

EPLAN Data Portal Professional

Úplný rozsah funkcí:

  • Hledání v zásobníku dat s možností stahování dat
  • Ukládání schémat filtrů
  • Zadávání a přiřazování klíčových slov
  • Správa skupin uživatelů
  • Skokové funkce příslušenství
  • Import externích dat do nákupního košíku (soubory .csv)
  • Přijímání a odesílání zpráv
  • Synchronizovat data artiklů

Po instalaci jedné z výše uvedených variant programu se integruje Data Portal do uživatelského rozhraní platformy EPLAN v podobě "běžného" dialogu Navigátor. Otevřete EPLAN Data Portal prostřednictvím nabídky Obslužné programy > Data Portal.

Uživatelé, kteří si již stáhli data, dostanou při spuštění EPLAN Data Portal prostřednictvím hlášení možnost provést synchronizaci artiklů. Všechny artikly, které byly předem staženy z EPLAN Data Portal, budou ověřeny z hlediska aktuálnosti. Existují-li nová obchodní data, nová makra nebo dokumenty, můžete vybrat, která z dat se mají aktualizovat. Výsledek kontroly aktuálnosti si můžete kdykoliv prohlédnout v nastaveních.

Upozornění:

Dbejte prosím toho, že musíte být při využívání datového portálu EPLAN Data Portal připojeni k internetu, přičemž musíte zajistit, aby přístup nebyl deaktivován bránou Firewall nebo jinými ochrannými mechanizmy. Při problémech by se proto hledání případné chyby mělo zaměřit na bránu Firewall, antivirové programy nebo nastavení proxy.