Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Odeslání e-mailu v případě konfliktu

Předpoklady:

 • Abyste mohli odesílat e-maily, musí být v počítači nainstalován e-mailový program a v nastaveních systému Windows zadán jako standardní e-mailová aplikace.
 • Pro víceuživatelský režim jste otevřeli projekt v režimu zpracování "Standard". Kromě toho všichni uživatelé pracující v režimu víceuživatelského provozu zadali data uživatele o své osobě do nastavení (Soubor > Nastavení > Uživatel > Zobrazení > Identifikátor uživatele / adresa).

V režimu víceuživatelského provozu dojde v případě konfliktu ke zobrazení dialogu Víceuživatelský konflikt. Pomocí tohoto dialogu lze jednomu či více uživatelům, kteří v daný okamžik zpracovávají stejná data projektu, rozesílat zprávy elektronické pošty.

Zaslání e-mailu jednomu uživateli

 1. V dialogu Víceuživatelský konflikt označte řádek s příslušným uživatelem.
 2. Vyberte položku kontextového menu Odeslat e-mail.
 3. Pokud jste dosud nespustili editor zpráv elektronické pošty, bude v následujícím dialogu nejdříve třeba vybrat profil informační služby. Teprve poté dojde ke spuštění editoru zpráv elektronické pošty.

  Bude otevřen klient zpráv elektronické pošty nacházející se ve vašem počítači. Pole pro zadání adresy e-mailu bylo již automaticky vyplněno a řádek Předmět byl vyplněn záznamem "Víceuživatelský konflikt".
 4. Zadejte požadovaný text a stisknutím tlačítka [Odeslat] zprávu odešlete e-mailem druhému uživateli.

Rozeslání e-mailu všem uživatelům současně

Je-li v dialogu Víceuživatelský konflikt uvedeno více uživatelů, máte možnost prostřednictvím jediné zprávy elektronické pošty informovat všechny uživatele současně.

 1. Označte sloupec E-Mail.
 2. Vyberte položku kontextového menu Odeslat e-mail.
 3. Pokud jste dosud nespustili editor zpráv elektronické pošty, bude v následujícím dialogu nejdříve třeba vybrat profil informační služby. Teprve poté dojde ke spuštění editoru zpráv elektronické pošty

  Bude otevřen klient zpráv elektronické pošty nacházející se ve vašem počítači. Do pole pro adresu byly automaticky vloženy všechny adresy elektronické pošty a řádek Předmět byl vyplněn záznamem "Víceuživatelský konflikt".
 4. Zadejte požadovaný text a stisknutím tlačítka [Odeslat] zprávy rozešlete všem ostatním uživatelům.

Viz také