Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Dialog Nastavení: Identifikátor uživatele / adresa

V tomto dialogu můžete zadat data vztahující se k uživateli. Zadání "dat uživatele" je vhodné např. v případě víceuživatelských licencí, kdy může projekt zpracovávat více uživatelů z různých pracovních stanic současně. V případě víceuživatelského konfliktu, např. když chtějí dva uživatelé současně zpracovávat v programu EPLAN stejná data, přečte EPLAN zde zadaná data a odešle hlášení s údaji o uživateli, který zpracování dat brání.

Přehled nejdůležitějších elementů dialogu:

Identifikátor / Jméno:

Do těchto polí zadejte data vztahující se k uživateli.

Přihlašovací jméno:

Toto pole vyplňuje aplikace EPLAN automaticky: nebudete-li používat správu práv aplikace EPLAN, zapíše se uživatelské jméno, pod kterým jste se přihlásili do operačního systému Windows. Jestliže správu práv naopak využívat budete, pak se zapíše jméno, pod kterým jste se přihlásili do správy práv.
V obou případech však tento zápis nelze nijak zpracovávat.

Telefon / E-mail:

Zde zadejte příslušné číslo s předvolbou a e-mailovou adresu.

Číslo zákazníka:

Zde zadejte vaše číslo zákazníka.

Použít přihlašovací jméno pro změny:

Je-li toto zatrhávací políčko aktivováno, vypíše se Přihlašovací jméno do automaticky naplněných vlastností, jako je např. "Zhotovitel" nebo "Poslední zpracovatel" u projektů, stran, formulářů, rámečků atd.

Je-li toto zatrhávací políčko deaktivováno, Přihlašovací jméno se nevypíše a místo něj se použijí záznamy z polí Identifikátor a Jméno. Pokud jsou pole Identifikátor a Jméno prázdná, zobrazí se hlášení a zatrhávací políčko se automaticky aktivuje, tzn. použije se pak přihlašovací jméno.

Viz také