Právní upozornění a možnosti rozporů

Pro celosvětový provoz systému nápovědy EPLAN používá EPLAN externím technickým poskytovatelem služeb poskytnuté řešení; ke zpracovávání dat může docházet i mimo EU. Poskytovatel služeb je společností EPLAN zavázán k dodržování v Německu platné úrovně ochrany dat (včetně vhodných technických a organizačních opatření pro bezpečnost dat) a k dodržování pokynů společnosti EPLAN při získávání, zpracovávání a využívání osobních údajů.

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ('Google'). Google Analytics používá tzv. 'Cookies', textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránka. Souborem Cookie vygenerované informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

V případě aktivace anonymizace IP na této webové straněvšak bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Tato anonymizace IP je na této webové stránceaktivní. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije k vyhodnocování vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové strany a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky.

V rámci Google Analytics vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty. Můžete ukládání Cookies příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče zamezit; upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete sběru dat vygenerovaných prostřednictvím Cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto dat společností Google zamezit tím, že si stáhněte a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativně k Add-On prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste do budoucna zamezili sběru dat prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce (Opt-Out funguje pouze v prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Při tom se na vašem zařízení uloží Opt-Out-Cookie. Smažete-li Cookies ve vašem prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.