Softwarefrigivelser

Bekendtgørelser

 • I forbindelse med PLC-dataudvekslingen med EPLAN platformen skifter EPLAN til industristandarden "AutomationML". "AutomationML" tilbydes også af Rockwell Studio 5000 Architect fra version 3.0, Beckhoff TwinCAT3 fra buildnummer 4024, Logi.cads Logi.CAD 3 og Mitsubishi iQ-Works.
 • PLC-dataudvekslingen i ældre versioner af Rockwell Studio 5000 Architect, Beckhoff TwinCAT, Logi.cads Logi.CAD og Mitsubishi GX Works 2 understøttes til og med version 2.9 af EPLAN platformen. Derefter vil PLC-dataudvekslingen kun være mulig via "AutomationML"-standarden. Overførslen af simple I/O-lister er ikke berørt heraf.

Generelle forudsætninger

EPLAN-platformen kræver indtil version 2.8 .NET Framework 4.5.2 fra Microsoft. Fra version 2.9 kræves Framework fra Microsoft 4.7.2. Du kan finde yderligere oplysninger og den aktuelle version af denne Microsoft-komponent til download på Microsofts hjemmesider.

Operativsystemer

EPLAN platformen understøtter 64 bit-varianterne af Microsoft-operativsystemerne Windows 8.1 og Windows 10.
Det installerede EPLAN-sprog skal understøttes af operativsystemet.

EPLAN platformen er frigivet til følgende operativsystemer:

Arbejdsstation

 • Microsoft Windows 8.1 (64 bit) Pro, Enterprise
 • Microsoft Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise

Versioner, som aktuelt understøttes af Windows 10

Anvisninger

 • I Windows 10 version 1709 kan der under bestemte forhold opstå problemer med den grafiske visning ved programvarianter af EPLAN platform 2.7. Microsoft har afhjulpet fejlen i Windows 10 version 1803.
 • På Windows-internetsiderne kan du finde yderligere oplysninger om Windows-produkternes livscyklus. Hvis din Windows 10-version ikke længere vedligeholdes, skal du installere en nyere Windows 10-version.

Tip

Hvis man ønsker at vise build-nummeret på en Windows 10-version, skal man åbne Windows-dialogboksen Udfør (f.eks. vis genvejstasten [Windows] + [R]) og her indtaste kommandoen winver. Efter bekræftelse af indtastningen åbnes der en infodialogboks til operativsystemet, hvor build-nummeret også vises.

Server

Microsoft-produkter

En forudsætning for at du kan oprette Microsoft Office-filformater fra EPLAN er, at du har en funktionsdygtig version af Office, som er godkendt af EPLAN, installeret.

SQL-Server (64 bit)

PDF-Redlining

 • Adobe Reader Version XI
 • Adobe Acrobat version XI Standard / Pro
 • Adobe Reader version DC
 • Adobe Acrobat version DC Standard / Pro

64-bitversion af EPLAN platform

Da EPLAN platformen fås som 64-bit-version, skal du være opmærksom på følgende særlige forhold:

For at kunne anvende Access-databaser til artikelstyringen, projektadministrationen og ordbogen skal Microsofts operativsystemet være installeret i 64-bit-versionen. Eventuelle Microsoft Office-programmer skal ligeledes være installeret i 64-bit-versionen.

Du skal anvende SQL Server-databaser til artikelstyringen, projektadministrationen og ordbogen, hvis Microsoft Office-programmerne er installeret i 32-bitversionen.

Bemærk

Anvendelsen af Access-databaser i EPLAN platformen kræver komponenten Microsoft Access Runtime.

Hvis du ikke har installeret Microsoft Office eller anvender Microsoft Office uden Microsoft Access, skal du downloade komponenten Microsoft Access Runtime som separat download fra Microsoft-internetsiderne.

Hvis du anvender Microsoft Office med Microsoft Access, installeres denne komponent ligeledes afhængigt af den pågældende Microsoft Office-installation:

 • Ved en installation af til og med Microsoft Office 2013 er denne komponent indeholdt, såfremt du også installerer Microsoft Access.
 • Ved en "Click-to-Run"-installation af Microsoft Office 2016 er denne komponent ikke indeholdt ved installationen af Microsoft Access. I dette tilfælde skal du ligeledes downloade Microsoft Access Runtime-komponenten.

Vi vil gerne lære af dig. For løbende at kunne optimere hjælpesystemet dokumenterer vi din adfærd med Google Analytics (Yderligere oplysninger og opt-out).