Jogi információk és elutasítási lehetőségek

Az EPLAN-súgó világszintű üzemeltetéséhez az EPLAN külső technikai szolgáltató által biztosított megoldást alkalmaz, így az adatfeldolgozás az EU határán kívül is történhet. Az EPLAN kötelezi a szolgáltatót a Németországban érvényes adatvédelmi szint (beleértve az adatbiztonság érdekében tett megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések megtételét), valamint az EPLAN által a személyi vonatkozású adatok gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban adott utasítások betartására.

Ez a weboldal használja a Google Inc. ('Google') által biztosított, Google Analytics webelemzési szolgáltatást. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookie) és szöveges adatokat használ, amelyeket az Ön számítógépe tárol és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik (cookie) alapján a jelen weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött, Önre vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtése és tárolása a Google által az Amerikai Egyesült Államokban működtetett szerverén történik.

A jelen weboldalon az IP-anonimitás funkció bekapcsolása esetén az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Területre vonatkozó egyezmény többi országában először lerövidíti. Kizárólag kivételes esetben fordulhat elő, hogy a teljes IP-cím a Google amerikai szerverére kerüljön és ott kerüljön sor a lerövidítésére. A weboldalon az IP-anonimitás funkció aktív. A jelen weboldal üzemeltetőjének kérésére abból a célból használja fel a Google ezeket az információkat, hogy a weboldal használatát kiértékelje, az oldal aktivitásáról jelentést készítsen, továbbá az oldal üzemeltetője részére további, az oldal, valamint az internet használattal összefüggő szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által megküldött IP-címet a Google egyéb adatokkal nem kapcsolja össze. A sütik (cookie) mentését a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja; szeretnénk azonban felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben a weboldal nem minden funkcióját tudja teljes mértékben használni. Ezen kívül megtilthatja a sütik által gyűjtött és az Ön internethasználatával kapcsolatos adatoknak (beleértve az IP-címét is) a Google részére való megküldését, illetve azoknak a Google által történő feldolgozását, ha telepíti a böngészőjébe azt a beépülő modult, amely letölthető a következő linken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Egy másik bővítmény letöltéséhez, illetve mobil eszközön futó böngésző esetén kattintson erre a linkre, mely esetben a jövőre nézve ennek a weboldalnak a vonatkozásában megtiltja a Google Analytics számára az adatgyűjtést (a kizárás funkció csak az adott böngészőben és kizárólag erre a tartományra vonatkozik). Ekkor egy kitáró süti kerül a készülékére. Amennyiben törli a sütiket a böngészőből, azt követően ismét rá kell kattintania erre a linkre.

Szeretnénk Önt megismerni. A Google Analytics segítségével dokumentáljuk a felhasználói szokásait, hogy a súgót folyamatosan fejleszthessük (Bővebb információ és Kizárás).