Deze functionaliteit is alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Info / Copyright

Netwerklicentie activeren - zonder internetverbinding

De Help bij de licentiëring ondersteunt u als beheerder bij de activering, teruggave en de overdracht van de netwerklicentie voor de EPLAN License Manager (ELM Configurator).

De Entitlement ID (EID) wordt gebruikt voor de activering van de netwerklicentie op de EPLAN License Manager.

Belangrijk!

Geactiveerde licentie opnieuw gebruiken

Een geactiveerde licentie (EID) is gekoppeld aan de software- en hardware-informatie van uw computer. Wanneer u wijzigingen aan uw computer aanbrengt of de licentie op een andere computer wilt activeren, moet u altijd eerst de licentie (EID) teruggeven!

Wanneer dit met name noodzakelijk is, vindt u hier.

Voorwaarden:

  • De computer waarop de licentiëring wordt uitgevoerd, heeft geen internetverbinding.
  • De tweede computer heeft een internetverbinding.
  • USB-stick is beschikbaar.
  • EPLAN License Manager (ELM Configurator) is geïnstalleerd of wordt geïnstalleerd.
    Aan het eind van de installatie verschijnt er een dialoogvenster voor de licentiëring.
  • EPLAN Rehost bevindt zich in dezelfde versie op beide computers. Informatie hierover vindt u hier.
  • U hebt een Entitlement ID (EID). Informatie hierover vindt u hier.