Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Wizualizacja stanu instalacji i kontroli projektów

W oknie dialogowym Kontynuuj projekt (punkty menu Projekt > Kontynuuj) mogą wyświetlać się za nazwą projektu maks. dwa kolorowe symbole, informujące o stanie instalacji i kontroli projektu. Ponadto - w zależności od stanu instalacji i kontroli - instancje projektu zostaną otoczone w oknie dialogowym ramkami w różnych kolorach. Symbole i ramki mają następujące znaczenie:

Symbole

Symbol umieszczony przy nazwie na pierwszym miejscu oznacza stan instalacji i może wyglądać następująco:

Symbol

Znaczenie

Połączenia trasy co najmniej jednej instancji projektu nie są w pełni zainstalowane.

Połączenia trasy wszystkich instancji projektu są w pełni zainstalowane.

Symbol umieszczony przy nazwie na pierwszym miejscu oznacza stan kontroli i może wyglądać następująco:

Symbol

Znaczenie

Połączenia trasy co najmniej jednej instancji projektu nie są w pełni sprawdzone.

Połączenia trasy wszystkich instancji projektu są w pełni sprawdzone.

Ramka

Jeżeli połączenie trasy instancji projektu są w pełni zainstalowane, wyświetlona instancja zostanie otoczona w oknie dialogowym jasnozieloną ramką.


Jeżeli połączenie trasy instancji projektu zostanie w pełni zainstalowane i sprawdzone, wyświetlona instancja zostanie otoczona w oknie dialogowym ciemnozieloną ramką.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).