Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Wskazówka dotycząca zakresu dostawy

W tej dokumentacji opisano cały zakres dostawy oprogramowania. Ten zakres dostawy jest dostępny dla Państwa, jeżeli posiadają Państwo licencję na wszystkie produkty i moduły. Jeżeli tak nie jest, wówczas niniejsza dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż zakres dostawy nabytego przez Państwa oprogramowania, co oznacza, że opisane są również funkcje, które nie są dostępne.

Decydujący dla zakresu dostawy nabytego przez Państwa oprogramowania jest charakterystyka oprogramowania, na które nabyli Państwo licencję. Opisy usług wykraczających poza zakres dostawy, umieszczone w niniejszej dokumentacji, są jedynie informacją o tym, jakie usługi możesz dodatkowo nabyć.

Wskazówka dotycząca praw autorskich

EPLAN używa skryptu Java Open-Source TableFilter, wersja 0.0.13, Copyright © 2015 by Max Guglielmi. Kod źródłowy TableFilter podlega licencji MIT. Kod źródłowy TableFilter oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://github.com/koalyptus/TableFilter.

EPLAN używa skryptu Java Open-Source GoUp, wersja 1.0.0, Copyright © 2014 by Daniele Lenares. Kod źródłowy GoUp podlega licencji MIT oraz licencji GNU General Public. Kod źródłowy GoUp oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://github.com/Ryuk87/jquery-goup.

EPLAN używa skryptu Java Open-Source Easy-Autocomplete, wersja 1.3.5, Copyright © 2016 by Łukasz Pawełczak. Kod źródłowy Easy-Autocomplete podlega licencji MIT. Kod źródłowy Easy-Autocomplete oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://github.com/pawelczak/EasyAutocomplete.

EPLAN używa skryptu Java Open-Source ddslick, wersja 1.0.2, Copyright © 2015 by Prashant Chaudhary. Kod źródłowy ddslick podlega powszechnej licencji Mozilla, wersja 2.0. Kod źródłowy ddslick oraz szczegóły na temat licencji można znaleźć na stronie internetowej: https://github.com/jsmodules/ddslick.

EPLAN używa skryptu Java Open-Source prismjs, wersja 1.15.0, Copyright © 2012 by Lea Verou. Kod źródłowy prismjs podlega licencji MIT. Kod źródłowy prismjs oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://prismjs.com/index.html.

EPLAN używa skryptu Open-Source Tooltipster, wersja 4.0, Copyright © 2012, 2016 by Caleb Jacob and Louis Ameline. Kod źródłowy Tooltipster podlega licencji MIT. Kod źródłowy Tooltipster oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://iamceege.github.io/tooltipster/.

EPLAN używa skryptu Java Open-Source responsive-tables-js, wersja 1.0.6, Copyright © 2015 by Steven Masala. Kod źródłowy responsive-tables-js podlega licencji MIT. Kod źródłowy responsive-tables-js oraz szczegóły dotyczące licencji można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://github.com/smasala/responsive-tables-js.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).