Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Warianty edycji projektu

Dzięki architekturze Client-Server aplikacji EPLAN Smart Wiring, zapisywaniu danych projektu w centralnym katalogu roboczym oraz generowaniu instancji projektu, możliwe są różne warianty edycji projektu w obrębie zespołu wykonawczego:

  • Wraz z kilkoma wykonawcami możesz edytować różne instancje projektu jednego i tego samego pliku projektu.
  • Możesz kontynuować pracę przy już rozpoczętych, ale jeszcze niegotowych instancji projektu.
  • Wraz z kilkoma wykonawcami możesz edytować jednocześnie ten sam projekt.

Praca z różnymi instancjami projektu w tym samym pliku projektu

Jeżeli przykładowo jako zespół wykonawczy otrzymałeś zamówienie zainstalowania połączeń wielu identycznych szaf sterowniczych w produkcji seryjnej, to każdy z wykonawców wczytuje ten sam plik projektu za pomocą punktów menu Projekt > Otwórz projekt i edytuje każdą wygenerowaną w ten sposób instancję projektu dla siebie.

Kontynuuj edycję instancji projektu

W odniesieniu do wszystkich osób w zespole wykonawczym po zamknięciu aplikacji lub przejściu do innego projektu zapisywana jest zawsze ostatnia wersja edytowanej ostatnio instancji projektu. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do jednej z tych zapisanych wersji, aby zakończyć "swój" projekt lub projekt współpracownika (przykładowo, gdy pracujesz w trybie zmianowym) dostępne są punkty menu Projekt > Kontynuuj projekt.

Praca z tą samą instancją projektu (tryb symultaniczny)

Jeżeli wymagane jest zainstalowanie połączeń systemów szeregowych szaf sterowniczych, przy czym w projekcie przeznaczonym do edycji może być zawartych kilka obszarów lub kilka szaf sterowniczych w obszarze zabudowy, bądź wymagane jest zainstalowanie połączeń kilku płyt montażowych w obrębie szafy sterowniczej, to po wcześniejszym uzgodnieniu członek Twojego zespołu wykonawczego wybiera punkty menu Projekt > Otwórz projekt. Pozostali członkowie zespołu podłączają się jednocześnie za pomocą punktów menu Projekt > Kontynuuj projekt do projektu poprzez wybór takiej samej instancji projektu do edycji.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).