Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w określonych pakietach modułu. Informacja / Prawa autorskie

Praca z instancjami projektu

W EPLAN Smart Wiring pracujesz zasadniczo z instancjami projektu. Instancja projektuInstancja projektu to kopia pierwotnego projektu, którą wczytujesz jako plik projektu za pomocą punktów menu "Projekt > Otwórz" w menu głównym. to kopia pierwotnego projektu, którą wczytujesz jako plik projektu za pomocą punktów menu Projekt > Otwórz projekt. Dane projektu udostępniane są przez administratora (projektanta) na serwerze EPLAN Smart Wiring w zdefiniowanym na stałe katalogu roboczym lub podkatalogu do katalogu roboczego.

Można wczytać następujące typy danych:

  • *.EPDZ (EPLAN Pro Panel-specyficzny plik eksportu, który w formie skompresowanej zawiera wszystkie informacje o projekcie i obszarze zabudowy oraz dane wszystkich połączeń trasy 3D)
  • *.XLS, *.XLSX (plik MS-Excel z informacjami dotyczącymi połączenia, posiadający określoną formę kolumn).

Załadowany plik projektu pozostaje niezmieniony podczas edycji projektu. Zamiast tego pracujesz dalej z wygenerowaną instancją projektu, która jest zarządzana wewnątrz aplikacji jako baza danych. Każda wygenerowana instancja projektu zawiera ID (numer identyfikacyjny), odliczany kolejno w górę. Możesz wielokrotnie otwierać ten sam projekt i w ten sposób generować różne instancje projektu oraz edytować je niezależnie od siebie.

Jeżeli zakończyłeś edycję instancji projektu i chcesz kontynuować ponownie edycję w późniejszym czasie, wybierz punkty menu Projekt > Kontynuuj projekt.

Chcemy się uczyć od Ciebie. W celu stałego udoskonalania systemu pomocy dokumentujemy zachowanie użytkowników przy użyciu Google Analitycs (Więcej informacji & Możliwości wniesienia sprzeciwu).