Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal används som utbytesportal mellan tillverkare av komponenter och projekterare inom elektrotekniken. Den ställer grunddata från olika tillverkare till förfogande för nedladdning. Denna grunddata innehåller bl.a. kretsschemamakron, flerspråkig artikelinformation, förhandsvisningar, dokument osv., förutom alfanumeriska artikeldata. Datauppgifterna integreras i EPLAN plattformen direkt vid nedladdningen.

Data Portal står då till förfogande i följande programvarianter för EPLAN plattformen:

Alla EPLAN-kunder, som har loggat in som användare i portalen, får Åtkomst till EPLAN Data Portal. Användningen av alla portalens funktionaliteter är dock endast möjlig för EPLAN-kunder som har en motsvarande licens. Beroende på licensen står följande funktionaliteter till förfogande:

Åtkomsträttighet

Betydelse

-

Ingen behörighet, kontot är spärrat.

Gäståkomst

Sökning i databeståndet: Vid inloggning på en webbläsare kan du ladda ned affärsdata och DXF-filer.

EPLAN Data Portal

Sökning i databeståndet med optionen att ladda ned data.

EPLAN Data Portal Professional

Komplett funktionsuppsättning:

  • Sökning i databeståndet med projektoptionen att ladda ned data
  • Spara filterschema
  • Inmatning och tilldelning av taggar
  • Hantera användargrupper
  • Tillbehörshoppfunktion
  • Import av externa data till varukorg (.csv-filer)
  • Ta emot och skicka meddelanden
  • Jämför artikeldata

Efter installationen av en av de ovan nämnda programvarianterna integreras Data Portal som en "normal" navigatordialog i EPLAN-plattformens yta. Öppna EPLAN Data Portal via Hjälpprogram > Data Portal.

Användare, som redan har laddat ned data, får genom ett meddelande möjlighet att genomföra en artikeljämförelse när EPLAN Data Portal startar. Alla artiklar, som tidigare har laddats ned från EPLAN Data Portal, kontrolleras om de är aktuella. Om det finns nya kommersiella data, nya makron eller dokument kan du välja vilka data som ska uppdateras. Uppdateringskontrollens resultat kan när som helst kontrolleras i Inställningar.

Anvisning:

Observera att du måste vara ansluten till internet för att kunna utnyttja EPLAN Data Portal, du måste även vara säker på att åtkomsten inte är deaktiverad pga en firewall eller andra skyddsfunktioner! Vid problem bör därför en felsökning ske inom området firewall, virusskydd eller Proxy-inställningar.