Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Detaljvy för dragna förbindningar

Så snart du markerar en rad med en dragen förbindning i den inre förbindningstabellen utökas fältet för respektive rad och erbjuder en detaljerad visning av all befintlig anslutnings- och dragningsinformation. I denna DetaljvyUtvidgningsbar vy för en rad inom den inre förbindningstabellen. Detaljvyn visar alla egenskaper för en dragen förbindning komplett. visualiseras den dragna förbindningen med källans och målets anslutningssymboler samt med en förbindningssymbol. Genom tilldelningen av en installationsstatus för käll- och målanslutningen kan den dragna förbindningen redigeras. Ytterligare knappar i detaljvyn gör det möjligt att visualisera dragningssituationen i monteringslayouten i 3D-vyn, hämta den i form av kretsschemablad eller att t.ex. skicka en Förbindningskommentar vid ett fel. Dessutom kan förbindningsegenskaper för dragna förbindningar skrivas ut för skylttexten för trådar (enkelledare), trådöverkopplingar eller slangar från detaljvyn.

Tillverkningsrelevant, extra information i detaljvyn

Konstruktören kan spara ytterligare, tillverkningsrelevant information för varje dragen förbindning via den inlästa projektfilen, som visas efter att detaljvyn öppnas.

Följande information kan visas för dragna förbindningar som har tilldelats till förbindningstypen Tråd (enkelledare), Trådöverkoppling eller Slang:

 • Visad postbeteckning och anslutningsbeteckning källa / mål
 • Förbindningsbeteckning
 • Längd med enhet
 • Bearbetning förbindningsanslutning källa / mål
 • Förbindning: Typbeteckning
 • Anmärkning
 • Dragningsriktning källa / mål
 • Min. åtdragningsmoment
 • Max. åtdragningsmoment
 • Spetsmått.

Knappar och visningselement

Klicka eller tryck på de enskilda knapparna och visningselementen mellan de båda röda linjerna på följande, visade grafik för att få mer information om användargränssnittet i detaljvyn.

image/svg+xml

Detaljvy vid valet av förbindningstypen "Kabel"

Om du har valt ett layout-utrymme i projektet som innehåller kablar och har valt förbindningstypen Kabel i sök- och filterfältet för den inre förbindningstabellen visas alla befintliga kablar för layout-utrymmet i den inre förbindningstabellen.

Du kan öppna detaljvyn för respektive kabel via pilen i den vänstra kanten på en listpost och visa de enskilda förbindningarna för kabeln (kabelledare).

Kabelns detaljvy kan ha följande tillverkningsrelevanta information om de har sparats i den inlästa projektfilen:

 • Avisoleringslängd, källa
 • Avisoleringslängd, mål
 • Längd (fullständig)
 • Antalet förbindningar
 • Montageplacering: Beskrivning
 • Anmärkning.

I detaljvyn för kablar är det möjligt att spärra och låsa upp kablar och de däri befintliga kabelförbindningarna via knappen med låset för tilldelningen av en installationsstatus. Dessutom kan anslutningssituationen för den dragna kabeln i 3D-vyn visualiseras.

Om du markerar en av kabelförbindningarna som finns i kabeln öppnas detaljvyn för den enskilda kabelförbindningen med alla funktionaliteter som för trådar (enkelledare), trådöverkopplingar och slangar.

Anger / visar statusen på den dragna förbindningen för källan.

Anger / visar statusen på den dragna förbindningen för målet.

Anger / visar statusen på hela den dragna förbindningen.

Allmän dragningsriktning från källa till mål.

Spärrar / låser upp en dragen förbindning för statusredigeringen.

Möjliggör att en kommentar om den dragna förbindningen kan skickas till en adress.

Möjliggör visningen av kretsschemablad.

Visar anslutningssituationen för den dragna förbindningen för källan.

Startar en animering som följer förbindningens dragningssträcka från källa till mål.

Visar anslutningssituationen för den dragna förbindningen för målet.

Visar anslutningssituationen för hela den dragna förbindningen.

Startar en animering som följer förbindningens dragningssträcka från källa till mål.

Startar en animering som följer förbindningens dragningssträcka från mål till källa.

Möjliggör utskrift av förbindningsegenskaper för märkning av etiketter.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).