Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Välj layout-utrymmen, kopplingsskåp och monteringsorter

Om du har öppnat eller fortsatt med ett EPLAN-projekt av typen *.EPDZ kan detta projekt bestå av flera layout-utrymmen. Dessutom kan det finnas flera kopplingsskåp inom ett layout-utrymme, t.ex. vid kopplingsskåpslistor. Sedan finns det även olika monteringsorter, t.ex. dörrar, monteringsskenor, monteringsplattor, inom ett kopplingsskåp, vars elektriska poster ska anslutas till varandra.

Ett layout-utrymmes- och ett kopplingsskåpsval står till förfogande i EPLAN Smart Wiring för att visa önskade, dragna förbindningar för installationsarbetena. Dessutom är det möjligt att endast välja de dragna förbindningarna för kopplingsskåpet via kopplingsskåpsvalet, som har tilldelats till en viss monteringsort.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).