Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Inställningar

Med hjälp av inställningar kan du anpassa användargränssnittet och programbeteendet i EPLAN Smart Wiring individuellt till dina behov och arbetssätt. Följande inställningar är möjliga:

  • Önskad färgkombination för användargränssnittets utseende kan väljas med hjälp av fyra olika scheman.
  • När du har avslutat tillverkningsarbetena på ett projekt kan du aktivera ett testläge för en kvalitetskontroll. I detta läge kan kontrollens resultat dokumenteras för varje dragen förbindning i den inre förbindningstabellen.
  • Om trådkonfektioneringsautomaten "Rittal Wire Terminal WT" är integrerad i tillverkningsprocessen kan du installera EPLAN Smart Wiring motsvarande och skapa en behörighet för importen av ytterligare, maskinspecifik förbindningsinformation.
  • Om förbindningsegenskaper ska skrivas ut för märkning av kabelförbindningar (kabelledare), trådar (enkelledare) eller slangar kan dessutom utdata bestämmas samt teckenstorlek och teckensnitt väljas.
  • Det är möjligt att påverka visningen av den inre förbindningstabellen, med undantag av kablar, genom att sammanställa de visade kolumnerna för förbindningsegenskaperna med hjälp av en konfigurationsdialog, på det sätt du behöver för installationen.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).