Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

Projektredigeringens varianter

Tack vare Client-Server-arkitekturen på EPLAN Smart Wiring, förvaringen av projektdatauppgifterna i en central arbetsmapp och genereringen av projektinstanser är olika varianter av projektredigering möjlig inom ett tillverkningsteam:

  • Flera tillverkare kan redigera olika projektinstanser i en och samma projektfil.
  • De kan fortsätta arbetet i redan påbörjade, men ännu inte färdigt redigerade, projektinstanser.
  • Flera tillverkare kan redigera samma projektinstans simultant.

Arbeta med olika projektinstanser i en och samma projektfil

Om tillverkningsteamet t.ex. har fått i uppdrag att installera förbindningar för flera, identiska kopplingsskåp som serietillverkning läser var och en in samma projektfil via menypunkterna Projekt > Öppna projekt och redigerar varje projektinstans som har genererats på detta sätt för sig.

Fortsätt redigeringen av projektinstanser

När det gäller alla personer i tillverkningsteamet sparas alltid den senaste statusen för den senast redigerade projektinstansen när tillämpningen avslutas eller vid ett byte till ett annat projekt. Menypunkterna Projekt > Fortsätt projekt står till förfogande om du vill öppna en av dessa sparade statusar för att avsluta ditt eller en kollegas projekt (t.ex. om du arbetar i skift).

Arbeta med en och samma projektinstans (simultandrift)

Om förbindningar för kopplingsskåpslistor måste installeras, varvid projektet som ska redigeras kan innehålla flera layout-utrymmen eller flera kopplingsskåp i ett layout-utrymme, eller om förbindningar för flera monteringsplattor måste installeras inom ett kopplingsskåp väljer en av kollegorna i tillverkningsteamet menypunkterna Projekt > Öppna projekt. Alla andra loggar in på projektet simultant via menypunkterna Projekt > Fortsätt projekt genom att de väljer samma projektinstans för redigering.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).