Rättsliga hänvisningar och invändningsmöjligheter

För en global användning av EPLAN-hjälpsystemet använder EPLAN lösningen som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör – datahanteringen kan även ske utanför EU. EPLAN har ingått ett avtal med tjänsteleverantören som därmed har gjort sig skyldig att följa dataskyddsbestämmelserna som gäller i Tyskland (inklusive lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet) och instruktionerna från EPLAN när det gäller insamling, bearbetning och användning av personuppgifter.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc. ('Google'). Google Analytics använder s.k. 'cookies', textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbsidan genom dig. Informationen om din användning av denna webbsida (inkl. din IP-adress), som genereras tack vare denna cookie, överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där.

Vid en aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortas din IP-adress först av Google inom medlemsstaterna i EU eller inom andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster för webbplatsoperatören.

IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google. Du kan neka användningen av cookies genom att ställa in din webbläsare motsvarande, men vi påpekar dock att du i detta fall ev. inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att data som genom din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) genereras av denna cookie och överförs till Google registreras, samt behandlingen av dessa data genom Google genom att ladda ned och installera en webbläsar-plugin via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som alternativ till en webbläsar-add-on eller i webbläsare på mobila enheter: Klicka på denna länk för att förhindra en framtida registrering genom Google Analytics på denna webbplats (opt-out fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän). En opt-out-cookie placeras då på din enhet. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på länken igen.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).