Programgodkännanden

Tillkännagivanden

 • EPLAN ändrar PLC-datautbytet med EPLAN plattformen till industristandarden "AutomationML". "AutomationML" erbjuds även av Rockwell Studio 5000 Architect fr.o.m. version 3.0, Beckhoff TwinCAT3 fr.o.m. buildnummer 4024, Logi.cads Logi.CAD 3 och Mitsubishi iQ-Works.
 • PLC-datautbytet av äldre versioner av Rockwell Studio 5000 Architect, Beckhoff TwinCAT, Logi.cads Logi.CAD och Mitsubishi GX Works 2 stöds med EPLAN plattformen t.o.m. version 2.9. Därefter är endast ett PLC-datautbyte via "AutomationML"-standarden möjlig. Överföringen av enkla tilldelningslistor påverkas inte av detta.

Allmänna förutsättningar

För att använda EPLAN-plattformen t.o.m. version 2.8 krävs .NET Framework 4.5.2 från Microsoft. Fr.o.m. version 2.9 krävs Framework 4.7.2 från Microsoft. Ytterligare information och den aktuella versionen av denna Microsoft-komponent för nedladdning finns på Microsoft-internetsidorna.

Operativsystem

EPLAN plattformen stöder 64 Bit-varianterna av Microsoft-operativsystemen Windows 8.1 och Windows 10.
Det installerade EPLAN-språket måste stöttas av operativsystemet.

EPLAN plattformen är godkänd för följande operativsystem:

Arbetsstation

 • Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) Pro, Enterprise
 • Microsoft Windows 10 (64 Bit) Pro, Enterprise

Versioner som stöds av Windows 10

Anvisningar

 • I Windows 10 version 1709 kan det under vissa omständigheter uppstå problem med den grafiska visningen i EPLAN plattformens programvarianter 2.7. En korrigering genom Microsoft utfördes i Windows 10 version 1803.
 • Informera dig om Windows-produkternas livslängd på Windows hemsidan. Installera alltid en nyare Windows 10-version om serviceslutet på din Windows 10-version har uppnåtts.

Tips

Öppna Windows-dialogen Utför (t.ex. via kortkommandot [Windows] + [R]) och mata in kommandot winver där för att visa build-numret för en Windows 10-version. Efter att inmatningen har bekräftats öppnas en infodialog om operativsystemet där även build-numret visas.

Server

Microsoft-produkter

Som förutsättning för att kunna skapa Microsoft Office-filformat av EPLAN måste en av EPLAN godkänd Office-version vara installerad och fungera på datorn.

SQL-Server (64 Bit)

PDF-Redlining

 • Adobe Reader Version XI
 • Adobe Acrobat Version XI Standard / Pro
 • Adobe Reader Version DC
 • Adobe Acrobat Version DC Standard / Pro

64 Bit-version av EPLAN plattformen

Beakta följande särdrag, eftersom EPLAN plattformen står till förfogande som 64 Bit-version:

För att Access-databaser ska kunna användas för artikelhanteringen, projekthanteringen och ordlistan måste Microsoft operativsystemet ha installerats med 64 Bit-versionen. Även ev. installerade Microsoft Office-användningar måste ha installerats med 64 Bit-versionen.

Om du har installerat Microsoft Office-användningar med 32 Bit-versionen måste du använda SQL-server-databaser för artikelhanteringen, projekthanteringen och ordlistan.

Anvisning

För användningen av Access-databaser i EPLAN plattformen krävs dessutom Microsoft Access Runtime-komponenten.

Om du inte har installerat Microsoft Office eller använder Microsoft Office utan Microsoft Access måste du ladda ned Microsoft Access Runtime-komponenten separat från Microsoft hemsidan.

Om du använder Microsoft Office med Microsoft Access installeras även denna komponent beroende på respektive Microsoft Office-installation:

 • Vid en installation t.o.m. Microsoft Office 2013 ingår denna komponent, om du även installerar Microsoft Access.
 • Vid en "Click-to-Run"-installation av Microsoft Office 2016 ingår inte denna komponent vid installationen av Microsoft Access. I detta fall måste du även ladda ned Microsoft Access Runtime-komponenten.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).