Bu fonksiyon sadece belirli modül paketlerinde mevcuttur. Bilgi / telif hakkı

Bağlantı listesi: Temel esaslar

Bağlantı listesi, uygulamanın merkezi penceresidir ve kurulum çalışmalarınız için temeli oluşturur. Tablo şeklinde bir yapıya sahip bağlantı listesinde, bir projenin açılmasından veya devam ettirilmesinden ve istenen montaj alanının seçilmesinden sonra, kurulum durumunun düzenlenmesi için projede mevcut olan döşeme bağlantıları kullanıma sunulur. Bu sırada döşeme bağlantılarının özellikleri, listenin sütun başlıkları olarak işlev görür.

*.EPDZ tipindeki bir proje dosyası bir 3D montaj düzeni ile birlikte yüklendiyse, projenin yapısına bağlı olarak döşeme bağlantıları, seçilen bağlantı tipine, montaj alanına, şalt panosuna veya montaj yerine bağlı olarak görüntülenir.

Ayrıca bağlantı listesinden, her döşeme bağlantısı için bağlantı noktası durumunu seçilen montaj alanındaki 3D görünümde görüntülemek mümkündür.

Bağlantı listesinin sütunları

Kablo bağlantı tipi istisna olarak, görüntülenen sütunların sayısı ve sırası, bağlantı listesinin başlık satırında kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. Bu yapılandırma olanağı, uygulamanın Ayarlar kısmında sunulur.

Tel (tek damar), Tel köprü veya Hortum tipindeki bağlantılar veya bir kablonun bağlantıları seçilirse, bağlantı listesindeki sütunlar olarak toplamda aşağıdaki bağlantı özellikleri kullanımınıza sunulur:

Sütun

Açıklama

No.

Artan bir satır numarasını gösterir.

Kaynak / hedef

Bağlantının kaynağı / hedefi olan öğenin bağlantı noktası tanımlayıcı metni de dahil olmak üzere cihaz etiketini gösterir. Bir satırda görüntülenemeyecek kadar uzun cihaz etiketleri kesilir.

Not

Hedefin cihaz etiketi kaynakla aynı yapı işaretini içeriyorsa, cihaz etiketinin kaynakla aynı olan kısmı gösterilmez.

Tanımlayıcı metin

Döşeme bağlantısının bağlantı tanımlayıcı metnini gösterir.

Æ

Döşeme bağlantısının kesitini veya çapını belirtir.

Uzunluk

Döşeme bağlantısının uzunluğunu belirtir.

Renk

Döşeme bağlantısının rengini belirtir.

DemetGüzergahı oluşturulan kabloların üretimden önceki ön sınıflandırması. Arka arkaya veya paralel olarak döşenecek teller düzenli bir şekilde birleştirilir ve kablaj için etiketli demetler olarak hazır hale getirilir.

Döşeme bağlantısının belirli bir demetle olan bağlılığını gösterir.

Zincir

Döşeme bağlantısının, bir bağlantı zincirinin bileşeni olup olmadığını belirtir. Listenin gösterimiyle ilgili ayarlarda Bağlantı zinciriBir bağlantı zinciri, sırayla çiftler halinde birbirine bağlı bağlantı noktalarından oluşan bir listedir. öğesi seçildiyse, Demet özelliğinin yerine Zincir özelliği görüntülenir.

Döşeme yolu

Döşeme bağlantısının içinden geçtiği kablaj kanallarının tam cihaz etiketini belirtir.

Durum

Döşeme bağlantısının kurulum durumunu renkli bir nokta formunda gösterir. Aşağıdaki farklı durumlar söz konusudur:

Döşeme bağlantısı kurulmadı.
Döşeme bağlantısı tamamen kuruldu.
Döşeme bağlantısı kısmen kuruldu.
Döşeme bağlantısının kaldırılması gerekiyor.
Döşeme bağlantısı çıkartıldı.
Döşeme bağlantısının düzenlenmesi engellendi.

Notlar

 • No. ve Durum sütunları, bağlantı listesinin sabit birer parçasıdır ve bağlantı listesi için sütun yapılandırması sırasında ayarlarda kaldırılamaz!
 • Sütunların kullanıcı tanımlı yapılandırılması sırasında da sadece belirli sayıda sütunun görüntülenebileceğine dikkat edin.

Kablo tipindeki bağlantılar seçilirse, ayrıca artan numaralar ve durumla ilgili olarak bağlantı listesinde aşağıdaki bağlantı özellikleri sütunlar şeklinde kullanımınıza sunulur:

Sütun

Açıklama

Bağlantılar

Kabloda bulunan kablo bağlantılarının (kablo damarları) sayısını gösterir.

Kablo CE

Kablonun tam cihaz etiketini gösterir.

Kablo tipi

Kablo tipini belirtir.

Uzunluk

Güzergahı oluşturulacak kablonun uzunluğunu belirtir.

Sıralama olanakları

Bağlantı listesinin başlık satırında, No. sütunu istisna olarak, her sütunda, her bağlantı özelliği için, görüntülenen özellik değerleri açısından bir sıralama yapmanıza yardım eden ok butonları kullanımınıza sunulmuştur.

Arama ve filtreleme olanakları

Bağlantı listesinin görüntüsü, belirli döşeme bağlantılarını içerecek şekilde sadeleştirilebilir. Bu amaçla, bağlantı listesine ait başlık satırının üst kısmında bir arama ve filtreleme çubuğu görüntülenir.

Arama ve filtreleme çubuğunda, bağlantı listesinin görüntüsünü montaj alanındaki belirli bağlantı tipleri veya şalt panoları ile sınırlayabilirsiniz. Bunun dışında, projedeki arama ve filtreleme çubuğu aracılığıyla döşeme bağlantılarının belirli özelliklerine ait değerlere göre arama ve / veya filtreleme yapılabilir.

Not

Arama ve filtreleme çubuğu sadece, Tek kurulum modu ayarlandıysa kullanılabilir.

Bağlantı tiplerinin seçimi

EPLAN Smart Wiring, 2.9 sürümünden itibaren, projenin seçilen montaj alanında mevcutsa aşağıdaki bağlantı tiplerini destekler:

 • Teller (tek damarlar)
 • Kablolar
 • Tel köprüler
 • Hortumlar.

Seçimi, arama ve filtreleme çubuğunda yer alan en soldaki buton aracılığıyla yapabilirsiniz. Bağlantı listesinde mevcut durumda seçilen bağlantı tipi için aşağıdaki semboller kullanımınıza sunulur:

Tel (tek damar)

Kablo

Tel köprü

Hortum.

Not

Projedeki seçilen montaj alanı sadece bir bağlantı tipinin döşeme bağlantılarını içeriyorsa, bu buton gri renkle gösterilir ve etkinleştirilemez.

Pano seçimi

Açılan veya devam edilen proje birden çok şalt panosuna sahip montaj alanları içeriyorsa, bağlantı listesindeki butonu aracılığıyla sadece seçilen şalt panosuna ait döşeme bağlantıları görüntülenir. Ayrıntılı bilgileri, Montaj alanları, şalt panoları ve montaj yerlerinin seçilmesi başlıklı yardım sayfasında bulabilirsiniz.

Arama ve filtreleme sırasında dikkate alınan bağlantı özellikleri

Bağlantı listesinde Tel (tek damar), Tel köprü veya Hortum bağlantı tipi seçildiyse, Arama sırasında aşağıdaki bağlantı özellikleri dikkate alınır:

 • Kaynak (cihaz etiketi)
 • Hedef (cihaz etiketi)
 • Tanımlayıcı metin (bağlantı tanımlayıcı metni)
 • Æ = Kesit / Çap
 • Demet numarası / Bağlantı zinciri numarası ve endeksi
 • Not*
 • Tel tipi (damar tipi) / Hortum tipi*.

Kablo bağlantı tipi seçildiyse, Arama sırasında aşağıdaki bağlantı özellikleri dikkate alınır:

 • Kablo CE
 • Kablo tipi
 • Not*.

Bağlantı listesinde Tel (tek damar), Tel köprü veya Hortum bağlantı tipi seçildiyse, Filtreleme sırasında aşağıdaki bağlantı özellikleri dikkate alınır:

 • Æ = Kesit / Çap
 • Renk
 • Demet veya Zincir (liste görünümü ayarlarında Bağlantı zinciri öğesinin seçilip seçilmediğine bağlıdır)
 • Döşeme yolu
 • Durum.

Kablo bağlantı tipi seçildiyse Filtreleme sırasında aşağıdaki bağlantı özellikleri dikkate alınır:

 • Kablo tipi
 • Durum.

Notlar

 • Bağlantı listesinde "Kablo" bağlantı tipi seçilmişse, münferit kablo bağlantılarının (kablo damarları) bağlantı özelliklerine göre arama ve / veya filtreleme yapılamayacağına dikkat edin.
 • Bir * ile işaretlenen bağlantı özelliklerine göre ancak bunlar *.EPDZ tipindeki bir proje dosyasına kaydedilmişse arama ve filtreleme yapılabilir. Bu özellikler sadece Ayrıntılı gösterimde kullanılabilir.

Sizden öğrenmek istiyoruz. Yardım sistemini sürekli iyileştirmek için, kullanım tutumunuzu Google Analytics ile belgeliyoruz (Diğer bilgiler ve itiraz olanakları).