Denne funktion er kun tilgængelig i visse versionsrelaterede moduler. Info / copyright

3D-visning: Grundlag og funktionaliteter

3D-visningen er et separat visningsområde i EPLAN Smart Wiring. Det er altid synligt, når der er 3D-monteringsdata i projektet. Dette er tilfældet, hvis du åbner eller fortsætter et EPLAN-projekt af typen *.EPDZ. 3D-visningen vises i højre side ved siden af forbindelseslisten og giver et overblik over montage-layoutet og routingsforbindelserne for det valgte placeringsrum.

Delvisninger i 3D-visningen

3D-visningen er opdelt i følgende delvisninger:

Tip

Hvilken delvisning, der er placeret hvor i 3D-visningen, viser illustrationen i afsnittet "Trykknapper og visningselementer". Du skal blot klikke eller trykke på de enkelte områder i grafikken.

Hovedvisning

Afhængigt af, om du har valgt et placeringsrum, en tavle i placeringsrummet eller et monteringssted i en tavle, og hvilket zoom-trin du har indstilles, så indeholder hovedvisningen et detaljeret billede med det pågældende montage-layout, de routede forbindelser og tilslutningssituationen ved kilde- og målelementerne. Ved kilde- og målelementerne har man også adgang til oplysninger om den tilhørende komponentbetegnelse. Derudover er det muligt at få vist den i projektet foreskrevne routingsrute for alle viste routingsforbindelser.

Oversigt

Oversigten viser hele placeringsrummet i formindsket form. Dermed kan man ved arbejde med udsnit eller i forstørrelsen se, i hvilket område af tavlen eller af tavleopstillingen du aktuelt befinder dig.

Clipping-lag-visning

EPLAN Smart Wiring gør det muligt også at visualisere skjulte elektriske og mekaniske elementer i montage-layoutet. Derfor kan man definere et visningsdybde-lag i Z-retning i placeringsrummet – det såkaldte "Clipping-lagVisningsdybdelag til at visualisere skjulte elektriske og mekaniske elementer i hovedvisningens montage-layout.". I "Clipping-lag-visningen" kan du se, hvilket Clipping-lag du aktuelt har indstillet. Denne delvisning viser montage-layoutet i placeringsrummet (i relation til standardvisningen) ovenfra, hvor Clipping-laget vises med en flytbar rød streg.Alle elektriske og mekaniske elementer i montage-layoutet samt routingsforbindelserne, der befinder sig under den røde streg, skjules EPLAN Smart Wiring i hovedvisningen, sådan at man kan se de bagvedliggende objekter.

Trykknapper og visningselementer

I hovedvisningen har du adgang til forskellige trykknapper og visningselementer til orientering i placeringsrummet og til optimal visualisering af elementer og routingsforbindelser. Klik eller tryk på disse brugerfladeelementer i den efterfølgende viste grafik for at se en kort beskrivelse af de enkelte funktionaliteter.

image/svg+xml

Ændr 3D-visning af placeringsrum

Generelle forudsætninger

  • Du har åbnet eller fortsat et projekt af typen *.EPDZ.
  • Du har valgt et placeringsrum eller en tavle i placeringsrummet. Eller også har du valgt et monteringssted i tavlen.
  • Montage-layoutet i placeringsrummet vises i 3D-visningen.

Skift placeringsrum

Hvis du har åbnet eller har fortsat med et projekt af typen *.EPDZ, som omfatter flere placeringsrum, signaleres dette med hvide pile i det røde felt ved 3D-visningens nederste kant.

Hvis du klikker eller trykker på pilene, kan du skifte placeringsrum og hente det pågældende montage-layout og den tilhørende forbindelsesliste.

Oversigt

Clipping-lag-visning

Hovedvisning

Placeringsrumsvalg

Transparent-metode

Fikser blikvinkel / ophæv fiksering

Objektvalg muligt / ikke muligt

Drej synsvinkel

Metode "Clipping-lag"

Flyt visning af montage-layout

Sort baggrund

Hvis baggrund

Zoom visning.

Zoom visning

Skift viewpoint (i 90°-trin)

Fuldskærmsmetode