Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Zobrazení 3D: Základy a funkce

Zobrazení 3DZobrazení 3D je samostatná oblast zobrazení v EPLAN Smart Wiring. Je viditelná vždy, když jsou v načteném projektu přítomny informace 3D. je samostatná oblast zobrazení v EPLAN Smart Wiring. Je viditelná vždy, když jsou v projektu přítomna montážní data 3D. Tak tomu je, když otevřete nebo pokračujete v projektu EPLAN typu *.EPDZ. Zobrazení 3D se zobrazuje vpravo vedle seznamu spojů a poskytuje pohled na návrh montáže a pokládané spoje vybraného návrhového prostoru.

Dílčí zobrazení v zobrazení 3D

Zobrazení 3D je rozčleněné do následujících dílčích zobrazení:

Tip

Kde je které dílčí zobrazení umístěné v zobrazení 3D, ukazuje obrázek v oddílu "Tlačítka a indikační prvky". Klikněte nebo klepněte jednoduše na jednotlivé oblasti v grafice.

Hlavní zobrazení

V závislosti na tom, zda jste vybrali návrhový prostor, rozvaděč v návrhovém prostoru nebo umístění v rozvaděči a jaký stupeň zoomu jste nastavili, ukazuje hlavní zobrazení detailní obraz příslušného návrhu montáže, položených spojů a příslušné situace napojení na zdrojových a cílových součástech. Na zdrojových a cílových součástech lze navíc vyvolat informace o příslušném označení přístroje. Kromě toho je možné si nechat v projektu zobrazit zadanou dráhu pokládky každého zobrazeného pokládaného spoje.

Přehled

Přehled zobrazuje celý návrhový prostor ve zmenšené formě. Tak je i při práci ve výřezu nebo ve zvětšení patrné, ve které oblasti rozvaděče nebo seřazení rozvaděče se aktuálně nacházíte.

Zobrazení hladiny Clipping

EPLAN Smart Wiring nabízí možnost vizualizovat i skryté elektrické a mechanické součásti v návrhu montáže. K tomuto účelu lze v návrhovém prostoru definovat hladinu hloubky pohledu ve směru Z – takzvanou "hladinu Clipping". Jakou hladinu Clipping pohledu máte aktuálně nastavenou, ukazuje "Zobrazení hladiny Clipping". Toto dílčí zobrazení zobrazuje návrh montáže v návrhovém prostoru (vztaženo na standardní zobrazení) shora, přičemž se hladina Clipping zobrazuje posuvnou červenou čarou.Všechny elektrické a mechanické součásti a rovněž pokládané spoje, které se nacházejí pod červenou čarou, přitom EPLAN Smart Wiring v hlavním zobrazení skryje, takže se uvolní pohled na vzadu ležící objekty.

Tlačítka a indikační prvky

Uvnitř hlavního zobrazení a pod ním máte k dispozici různá tlačítka a indikační prvky pro orientaci v návrhovém prostoru a pro optimální vizualizaci součástí a pokládaných spojů. Klikněte nebo klepněte na tyto prvky uživatelského rozhraní v následně zobrazené grafice, abyste získali krátké informace o jednotlivých funkcích.

image/svg+xml

Změnit zobrazení 3D návrhového prostoru

Obecné předpoklady

  • Otevřeli jste projekt typu *.EPDZ nebo v něm pokračujete.
  • Vybrali jste návrhový prostor nebo rozvaděč v návrhovém prostoru. Nebo jste vybrali umístění v rozvaděči.
  • V zobrazení 3D se zobrazí příslušný návrh montáže v návrhovém prostoru.

Změna návrhových prostorů

Pokud jste otevřeli nebo pokračujete v projektu typu *.EPDZ, který zahrnuje více návrhových prostorů, je toto signalizováno bílými šipkami v červeném poli na dolním okraji zobrazení 3D.

Kliknutím nebo klepnutím na šipky můžete změnit návrhový prostor a vyvolat odpovídající návrh montáže a příslušný seznam spojů.

Přehled

Zobrazení hladiny Clipping

Hlavní zobrazení

Výběr návrhového prostoru

Režim průhlednosti

Ukotvení úhlu pohledu / zrušení ukotvení

Výběr objektu možný / nemožný

Otočit úhel pohledu

Režim "hladiny Clipping"

Posunutí zobrazení návrhu montáže

Černé pozadí

Bílé pozadí

Zoomování zobrazení.

Zoomování zobrazení

Změna zorného bodu (v krocích 90°)

Režim celé obrazovky

Chceme se od vás učit. Za účelem neustálého zlepšování systému nápovědy dokumentujeme vaše chování pomocí Google Analytics (Další informace & možnosti rozporů).