Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Dílčí projekty

Rozsáhlé projekty jsou často zpracovávány týmem více zpracovatelů. Pro tento případ použití můžete projekty v platformě EPLAN rozdělit do takzvaných "oblastí zpracování". Zobrazení velkých projektů je tak přehlednější a zvyšuje se rychlost zpracování. Takový postup je však účelný pouze tehdy, skládá-li se tým pouze z interních pracovníků a je k dipozici výkonná síť.

Mají-li být při zpracovávání rozsáhlejších projektů nasazeni externí pracovníci, kteří nemají přístup do firemní sítě, nebo má-li zpracovávání probíhat nezávisle na síťovém připojení, máte s pomocí funkce Dílčí projekty možnost rozdělit tyto projekty na více dílčích projektů. Po rozdělení můžete vygenerované dílčí projekty za účelem dalšího zpracování s pomocí zálohování dat uložit na místních pracovních stanicích nebo zaslat externím zpracovatelům.

Možné jsou následující akce:

  • Dialog Dílčí projekty, který lze použít pouze pro exkluzivně otevřené projekty, vypisuje všechny v projektu stanovené oblasti zpracování; každá oblast zpracování představuje možný dílčí projekt.

    Upozornění:

    Vyberete-li příkaz Uložit / odevzdat dílčí projekty, bude interně zkontrolováno, zda je projekt otevřený exkluzivně. Není-li tomu tak, projekt se zavře a automaticky se otevře exkluzivně. Není-li to možné, obdržíte hlášení, že není možný exkluzivní přístup, a akce se zruší.

  • Vygenerováním a odevzdáním dílčích projektů lze rozsáhlé projekty rozdělit tak, aby mohly být zpracovávány i externími pracovníky (s nainstalovanými variantami programů EPLAN).
  • Odevzdání dílčího projektu na místní datový nosič umožní zpracovávání definované části projektu - i bez permanentního síťového spojení s původním projektem.

Viz také