Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Uzamčené soubory v režimu víceuživatelského provozu

Dojde-li ke změně libovolné vlastnosti objektu, dojde k uzamčení všech vlastností. "Uzamčením" se přitom vždy rozumí uzamčení vůči změnám. Čtení vlastností je dalším uživatelům i nadále povoleno. Po dokončení zpracování bude objekt opět ihned uvolněn.

Zpracování stran a návrhových prostorů

Teprve v průběhu zpracování strany, návrhového prostoru nebo objektu na straně či v návrhovém prostoru bude strana samotná i všechny funkce, které se na této straně nacházejí, dalším uživatelům uzamčeny.

Otevře-li v režimu víceuživatelského provozu uživatel stranu nebo návrhový prostor, které již otevřel jiný uživatel, nestane se nic. Jestliže některý uživatel například zpracovává vlastnosti stran nebo návrhového prostoru, může druhý uživatel stranu rovněž otevřít. Teprve chce-li druhý uživatel zpracovat například vlastnosti přístroje nebo taktéž vlastnosti stran / návrhového prostoru, zobrazí aplikace EPLAN dialog Víceuživatelský konflikt.

Zpracování funkcí v navigátorech

Změníte-li v některém z navigátorů libovolnou funkci, bude tato funkce po dobu zpracovávání uzamčena. Je-li funkce umístěná, bude společně se samotnou funkcí uzavřena rovněž strana se všemi objekty, které obsahuje. Podřízené a nadřazené uzly dané funkce nebudou ve stromovém zobrazení uzamčeny, ledaže by příslušné funkce byly umístěny na stejné straně jako změněná funkce.

Viz také