Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Dialog Víceuživatelský konflikt

V tomto dialogu budou zobrazeni všichni uživatelé, kteří v daném okamžiku zpracovávají stejná data či celý projekt.

Přehled nejdůležitějších elementů dialogu:

Tabulka:

V této tabulce se zobrazí všichni uživatelé, kteří ve zvoleném projektu v daném okamžiku zpracovávají stejná data. Odehrává-li se právě zpracování dat v rámci celého projektu, bude zde zobrazen uživatel, který tuto akci provádí.

Údaje ve sloupcích Přihlašovací jméno, Jméno, Telefon a E-Mail jsou zadána v nastavení daného uživatele. V dalším sloupci se zobrazuje příslušný Název počítače. Tato informace slouží k rozeznání počítače v počítačové síti.

Kontextové menu:

Kontextové menu poskytuje - v závislosti na typu pole (např. datum, celočíselné, vícejazyčné) - položky nabídky, s nimiž můžete podle situace např. ovlivnit zobrazení tabulek nebo zpracovávat hodnoty v polích. Přehled těchto položek kontextového menu naleznete v oddílu Položky kontextového menu.

Navíc jsou k dispozici následující položky kontextového menu specifické pro dialog:

Položka nabídky

Význam

Odeslat e-mail

Otevře dialog Zpráva, ve kterém lze zadat text zprávy elektronické pošty. Pole pro zadání e-mailové adresy je vyplněno automaticky.

Viz také