Denna funktionalitet är endast tillgänglig i vissa modulpaket. Info / Copyright

3D-vy: Grundläggande och funktionaliteter

3D-vyn är ett separat visningsområde i EPLAN Smart Wiring. Den visas alltid när det finns 3D-monteringsdata i projektet. Så är fallet när du öppnar eller fortsätter med ett EPLAN-projekt av typen *.EPDZ. 3D-vyn visas till höger om den inre förbindningstabellen och tillåter en blick på monteringslayouten och de dragna förbindningar för det valda layout-utrymmet.

Delvyer i 3D-vyn

3D-vyn är indelad i följande delvyer:

Tips

Bilden i avsnittet "Knappar och visningselement" visar vilken delvy som har placerats var i 3D-vyn. Klicka eller tryck bara på de enskilda områdena i grafiken.

Huvudvy

Beroende på om du har valt ett layout-utrymme, ett kopplingsskåp i layout-utrymmet eller en monteringsort inom ett kopplingsskåp och vilket zoomsteg du har ställt in visar huvudvyn en detaljerad bild på motsvarande monteringslayout, de dragna förbindningarna och motsvarande anslutningssituation på käll- och målkomponenterna. Dessutom kan information om tillhörande postbeteckning hämtas för käll- och målkomponenterna. Det är dessutom möjligt att visa dragningssträckan som har förinställts i projektet för varje visad, dragen förbindning.

Översikt

Översikten visar hela layout-utrymmet i förminskad form. På så sätt kan du se vilket område av kopplingsskåpet eller kopplingsskåpslistan du befinner dig i för tillfället, även när du arbetar i ett avsnitt eller med förstoring.

Clipping-nivåvy

EPLAN Smart Wiring erbjuder möjligheten att även visualisera dolda, elektriska och mekaniska komponenter i monteringslayouten. Därför kan en vydjupsnivå definieras i Z-riktning i layout-utrymmet – s.k. "Clipping-nivåVydjupsnivå för att visualisera gömda elektriska och mekaniska komponenter i huvudvyns monteringslayout.". "Clipping-nivåvy" visar vilken clipping-nivå du har ställt in för tillfället. Denna delvy visar monteringslayouten i layout-utrymmet uppifrån (med avseende på standardvyn), varvid clipping-nivån visas med en röd linje som kan flyttas.EPLAN Smart Wiring döljer då monteringslayoutens alla elektriska och mekaniska komponenter samt de dragna förbindningarna som finns under den röda linjen i huvudvyn, så att man kan se de bakomliggande objekten i det.

Knappar och visningselement

I och under huvudvyn finns olika knappar och visningselement som står till förfogande för orientering i layout-utrymmet och för en optimal visualisering av komponenter och dragna förbindningar. Klicka eller tryck på dessa användargränssnittselement i följande grafik som visas, för att få en kort information om de enskilda funktionaliteterna.

image/svg+xml

Ändra 3D-vy för layout-utrymme

Allmänna förutsättningar

  • Du har öppnat eller fortsätter med ett projekt av typen *.EPDZ.
  • Ett layout-utrymme eller ett kopplingsskåp inom layout-utrymmet har valts. Eller en monteringsort inom kopplingsskåpet har valts.
  • I 3D-vyn visas motsvarande monteringslayout i layout-utrymmet.

Växla layout-utrymme

Om du har öppnat eller fortsatt med ett projekt av typen *.EPDZ som har flera layout-utrymmen signaleras detta med vita pilar i det röda fältet i 3D-vyns nedre kant.

Du kan växla layout-utrymmet genom att klicka eller trycka på pilarna, och hämta motsvarande monteringslayout och den tillhörande, inre förbindningstabellen.

Översikt

Clipping-nivåvy

Huvudvy

Layout-utrymmesval

Transparensläge

Fixera blickvinkel / ta bort fixering

Objektval möjligt / inte möjligt

Rotera blickvinkel

Läge "Clipping-nivå"

Flytta monteringslayoutens vy

Svart bakgrund

Vit bakgrund

Zooma vy.

Zooma vy

Växla betraktningspunkt (i steg om 90°)

Helskärm

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).